Печалбата нараства със 7.9% Превозвачът "Етап-Адресс" АД отчете с 9.63% по-малко продажби през миналата
година, показва годишния консолидиран отчет на компанията. Показателят през 2009
г. се свива до 9.98 млн. лв. Продажбите имат 99.95% дял в общите приходи.
Оборотът от своя страна се понижава с 9.62% до 9.99 млн. лв. Разходите за дейността на превозвача са се свили с 9.75% на годишна база и
през 2009 г. се стопяват до 9.91 млн. лв. По-голямото намаление на разходите
увеличава печалбата

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010