Може би корумпираните съдии са изгодни за властта

1 Март, 2010 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Красимир Шекерджиев е наказателен съдия в Софийския апелативен съд. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски". Преминал е през всички нива в системата дотук, започнал е от младши съдия преди 14 години. Преподавател е в Националния институт по правосъдие.

- Съдия Шекерджиев, как се правораздава при завишени обществени очаквания и непрекъснато политическо говорене, че съдът не си върши работата и е свързан с мафията?
- Трудно. Помня много "войни" между съдебната и изпълнителната власт. Това е практика от времето на Богомил Бонев. Винаги сме били нападани. Но сега натискът е много по-силен, многопосочен и хаотичен. Нападани сме не за конкретна дейност, а за това, което представляваме по принцип. От едната страна стои законът, а от другата - очакванията на правителството, а и на обществото. Доста е опасно съдът да бъде каран да избира между това да бъде спазен законът и това да отговори на нечии очаквания. Не трябва да има натиск върху съда, свързан с говорене, а съм сигурен, че след време ще се достигне и до действия.
- Какви?
- Желанието на управляващите да ограничат компетенциите на съда по конкретно дело и да го изпратят за разглеждане в друга държава е достатъчно конкретно, за да приема, че това представлява действие.
- Върху вас упражняван ли е натиск заради конкретно дело?
- Не. Но е достатъчно да бъдат прочетени постингите под всяка новина, свързана със съдебната система. Отношението към съда е изключително негативно. Това е форма на натиск и съдът не може да остане изцяло независим. Много е трудно да се приеме, че всички съдии ще приложат закона, каквото и да им струва това. Например - мярка за неотклонение, съдебният състав постановява акт, който според него е справедлив. На другата сутрин поне в два вестника пише, че този състав е разследван. Този натиск рано или късно ще доведе до две неща. Съдът ще започне да работи по-лошо и ще допуска повече грешки. А имиджът му ще бъде толкова сринат, че каквото и да се случи, пораженията ще са необратими задълго.
Когато определено правителство е на власт, винаги има различен по интензитет натиск срещу съда. Тогава опозицията казва - съдът трябва да удържи. Когато нещата се сменят, тези, които са натискали, започват да стискат палци съдът да удържи натиска.
Ако управляващите искат да постигнат нещо, те трябва да инициират законодателни промени, които да им позволят да реализират идеите си.
Бих призовал вътрешния министър да свърши работата си и в съдебната система - да се опита да разкрие със законни средства престъпления, извършени от магистрати, и те да бъдат привлечени към наказателна отговорност.
- Той призовава съда сам да се справи със своите лоши.
- Това е все едно, ако в хлебарницата избухне пожар, пожарникарите да кажат - това е проблем на хлебарите. Тези, които трябва да ловят лошите в държавата, са МВР. Бих искал да видя целенасочена дейност на хората, занимаващи се с разкриване на престъпления, в съдебната система. И всеки път, когато някой им попречи да свършат работата, да се казва кой и какво им пречи. Няма съмнение, че има корумпирани. Но не може да се говори за съдиите по принцип.
- Явно никоя власт няма воля да ги разчисти.
- Проблемът е много голям. Ако приемем, че за 20 години преход има няколко десетки арестувани или осъдени полицаи, то при следователите те са по-малко от 10, при прокурорите са няколко и няма нито един съдия. Това е възмутително. Може би никой не иска и няма политическа воля да бъде направен подобен мониторинг на дейността на съда и евентуално да бъдат събрани доказателства и да бъде докарано до успешен край наказателно дело срещу съдия. Корумпираният съдия е манипулируем.
- И полезен за която и да е власт...
- Когато си гузен, ще се поддадеш на натиск. И във всеки момент корумпираният съдия е поръчков. Може би това е изгодно за властимащите или за политическите сили като цяло. Но рано или късно общественият, а и външният натиск ще накарат управляващите да си свършат работата.
Но е редно да кажа, че ние, съдиите, сме инертни. Ние сме в кръгова отбрана и само казваме - не може да говорите така, не ни харесва това. Крайно време е като гилдия да изградим концепция какво искаме да стане.
- Излезте да пушите пред Съдебната палата.
- Нямаме право.
- И други нямат право, но го правят.
- Не съм убеден, че съдиите имаме обща кауза. Ние сме много различни. Съдията няма началник, неговият началник е законът. Затова не можем да стачкуваме срещу някого. Ние можем да поискаме ВСС да бъде реформиран, да бъде по-прозрачен, да разберем защо се вземат определени решения, как се атестира. Аз искам те да гласуват явно. Искам да знам какво прави по даден въпрос този член, в чийто избор съм участвал.
- Част от проблема с тоталната липса на доверие е, че съдът не обяснява. Повечето от колегите ви твърдят, че говорят само с актовете си.
- Съгласен съм, крайно време е съдът да започне да говори. Това е животоспасяващо за запазването на една съдебна система, която да отговаря поне в малка част на европейските стандарти. Например, когато се заяви, че някой е магистрален крадец и той бъде задържан, е добре съдът да каже, че въпреки че той е емблематичен магистрален крадец, е задържан за документно престъпление.
- В този ред на мисли обяснете процедурата при претърсване и изземване. Много се говори за протоколите от тези действия и одобрението им от съда. Кои са неотложните фактори, които позволяват влизането в дом или офис без съдебна санкция.
- Законодателят е предвидил разследващите да сезират съда с искане за разрешение да нарушат нечие лично пространство. След като го получат, ако спазят предвидената в НПК процедура, във всички случаи този протокол е годен и събраните доказателства могат да бъдат ползвани от съда. Има и друга възможност, която би трябвало да се прилага по изключение - когато действието е неотложно, разследващите имат право да го извършат и след това в 24-часов срок да поискат санкция от съда. Може би в 90% от случаите се използва изключението, защото така е по-лесно. Защото, ако не се съберат никакви доказателства, протоколите не се предоставят за одобрение. Съдът има грях, като често одобрява така предоставените протоколи, без да преценява задълбочено въпроса действително ли извършеното действие е било неотложно.
- Няма и дефиниция на неотложен случай. В НПК пише само "когато това е единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата".
- Не може за всичко да има легално определение. Ние сме разумни хора и трябва да преценяваме конкретния случай.
- Неотложно ли е, когато разследващите се притесняват да не изтече информация?
- Като че ли не. Но, разбира се, зависи какво има в кориците на делото.
- За съда няма срок за произнасяне по протоколите. Ако се забави и така доказателствата не могат да бъдат ползвани при искането някой да остане в ареста?
- Не съм виждал протокол, който да не е бил разгледан в деня на представянето му в съда. Не би могло да се каже, че съдът би могъл да торпилира възможността да бъдат ползвани тези доказателства.
- 10 дни се бави Софийският градски съд точно по операция "Октопод"...
- Учуден съм. Ако е вярно, е изключение.
- Какво мислите за законодателното намерение да се премахне ограничението обвинението и присъдата да почиват на комбинация от показанията на свидетел с тайна самоличност и данни от СРС.
- Това няма никакво значение за наказателното производство и няма да доведе до промяна. Доказването прилича на пъзел. СРС-тата и анонимните свидетели биха могли да са съществени парчета от картината, но няма как да я изградят цялата.
- А за резервния адвокат, друг спорен момент...
- Който лансира идеята, трябва да каже кой ще плати. Той може да бъде платен или от държавата, или от защитавания. Нека вносителите погледнат минималните адвокатски възнаграждения и да сметнат възнаграждението по дело, което има 50 заседания, в които този адвокат може да не каже и една дума. То няма да бъде платено от законодателя, а от мен и вас. А когато става дума да го плати този, който ще се ползва от защитата, ми се струва леко несправедливо. Сигурен съм, че в 90% от случаите на резервен адвокат той няма да вземе никакво участие в производството. А да плащаш за нещо, което не получаваш, е и недостатъчно интелигентно, и неправилно.
- А добра ли е идеята да има специализирани съдилища?
- Категорично не. Те ще гледат делата, които властта за нищо на света не иска да изгуби. Чета в пресата, че ще бъдат специализирани да разглеждат дела с предмет организирани престъпни групи, трафик на хора, източване на евросредства, автоджамбази, пране на пари, ДДС измами и за всяко нещо, чиято полицейска акция има име. Всъщност тези съдии ще са специализирани за целия НК. Според статистиката прокуратурата печели 96% от внесените в съда дела, което е много над средния европейски процент. По медийните дела нещата са обратни. Сигурно по тях прокурорите работят под необичайно висок натиск да постигнат резултат и затова правят грешки. По тях отборът на обвинението не се справяше досега и вместо да подобрят играта, за да спечелят мача, те искат да сменят съдията.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010