Дянков преобръща заплащането на чиновниците

19 Феруари, 2010 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Сериозна промяна в модела на заплащане в държавната администрацията готви финансовият министър Симеон Дянков. Бонусите, премиите и всички други подобни форми на допълнително материално стимулиране стават част от заплатата. Новият модел трябва да се въведе догодина. Заплатата ще се състои от постоянна част, която ще е 75% и ще се дава всеки месец. Останалите 25% ще са променлива част от възнаграждението, т.е. бонуси, и ще се дават само при добра работа на служителите.
Част от тези премии ще са текущи и ще зависят от работата на съответното ведомство като цяло, на дирекциите в него и на отделните служители. Ще има и целеви бонуси, които ще се дават на отделни чиновници в зависимост от приноса им при изпълнението на конкретни задачи и проекти. Редът за получаването им ще бъде описан в специална наредба или постановление. Въпреки промените целта е да няма намаление на заплати на чиновници под сегашните им нива.
"Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които ще получават по-високи възнаграждения за своя труд", коментира Симеон Дянков. Идеята е също да има повече прозрачност при заплащането в администрацията.
В момента в централните ведомства започва цялостен преглед на всички длъжности, отговорности, функции, необходими знания и умения на чиновниците и т. н. На тази база ще бъдат преоценени основните заплати за съответните позиции.
Допълнителните възнаграждения, т. е. 25-те процента, ще се дават само за постигнати резултати и ще се планират в бюджетите на ведомствата. "Слага се край на порочната практика допълнително възнаграждение да се дава за събирани приходи от глоби, такси и др. Това е неправилен стимул, който облагодетелства определени служители за сметка на бизнеса", обясниха от ведомството на Симеон Дянков. Не е сигурно обаче, че ще отпадне например допълнителното материално стимулиране на данъчни и митничари, което зависи от разкрити и събрани чрез ревизии данъци и осигуровки.
Новият модел тепърва ще се дообмисля и ще се обсъжда с отделните министерства. За следващата година се обсъжда и вдигане на възнагражденията с 10%, но ако бюджетът го позволява. В същото време фискалната рамка до края на мандата на ГЕРБ предвижда всички социални плащания и пенсиите да останат без промяна.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010