29 на сто от заплатите отиват за осигуровки през 2010 г.

4 Януари, 2010 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

29 на сто от трудовите възнаграждения тази година ще отиват за социални и здравни осигуровки, напомниха експерти пред "Сега". В сравнение с 2009 г. има 2% намаление на вноската за фонд "Пенсии". Така за пенсия вече ще се плаща 16 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 11 на сто за тези след 31 декември 1959 г. Петте процента, които по-младите работещи внасят за втора пенсия, остават без промяна.
Държавата запазва своите 12% като осигурител, с които се включва не само във вноските на наетите лица, но и на самоосигуряващите се. Така всеки на трудов договор ще плаща от джоба си 7.1 на сто за пенсия, а работодателят му поема останалите 8.9 на сто. Останалите вноски продължават да се делят между осигурител и осигурен в съотношение 60 на 40.
Вноската за фонд "Общо заболяване и майчинство" остава 3.5% и през 2010 г., като осигурителят внася 2.1 на сто, а осигуреният - 1.4. Няма промяна и при вноската за фонд "Безработица" - 1%, който също се дели между работодател (0.60) и работник (0.40). Здравната вноска пак ще е 8%, а разпределението между осигурител и осигурен е 4.8 на 3.2.
Работодателите плащат само за своя сметка още 3 вноски - за фондовете "Трудова злополука и професионална болест", "Гарантирани вземания на работници и служители" и за професионалните пенсионни фондове. Така общата осигурителна тежест за наетите лица тази година ще бъде 12.1% върху заплатата, а остатъкът се поема от осигурителя.
Потребителската такса при личния лекар също се запазва 1% от минималната работна заплата, което ще рече 2.40 лв.
Другата голяма промяна в осигуряването засяга минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Той се увеличава сериозно от 260 лв. на 420 лв. Максимумът, върху който се дължат осигуровки, остава 2000 лв. Драстично се вдига обаче и осигурителният доход за земеделските производители, които досега се осигуряваха върху 130 лв. или върху 65 лв., ако се занимават само със селскостопанска дейност. За тях долният праг се увеличава на 240 лв.
Въвежда се нова категория осигурители - морски лица. Моряците вече ще се осигуряват изцяло за своя сметка за всички видове рискове. Могат да го правят по избор върху сума между минималния и максималния осигурителен доход. Промяната се налага, тъй като досега работодателите им ги осигурявали върху минимални суми, а останалите пари се изплащали като командировъчни. Така се оказвало, че пенсиите на моряците са изключително ниски, обясняват от НОИ.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010