Детската градина става задължителна за 5-годишните догодина

18 Декември, 2009 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

От учебната 2010-2011 г. посещаването на детска градина става задължително за децата на 5 години, обяви просветното министерство. Въпреки кризата необходимите средства за най-малките са предвидени. Наесен се въвежда и целодневно обучение за първокласниците. Не е ясно обаче дали държавата ще може да осъществи повсеместно и двете промени.
В момента посещаването на детска градина не е задължително, с изключение на предучилищните групи. По данни на МОН броят на записаните петгодишни в градините в момента е 48 000 при 57 000 в задължителната предучилищна група. И в нея обаче не са обхванати всички деца от випуска, който е над 60 хиляди деца. "В случая трябва да се осигурят средства за максимум около 15 000 деца, като в централния бюджет за 2010 г. за целта са предвидени около 7 млн. лв. Това обаче не включва евентуални капиталови разходи за разширяване на сгради и осигуряване на допълнителни помещения", обясни главният секретар на МОМН Красимир Вълчев. Той уточни, че за 1 дете годишната издръжка ще е равна на тази в задължителната предучилищна група - 856 лв., и това ще облекчи и общините, и родителите. В момента местните управи са длъжни да плащат издръжката на детските градини, а държавата покрива заплатите. След въвеждането на новото задължение родителите ще са освободени от плащане на такси.
7 млн. ще са необходими и за въвеждането на целодневно обучение в I клас, сочат разчетите на просветното министерство. Идеята е целодневната заетост да се въведе поетапно и в останалите класове. Още не е ясно как точно ще бъде организирано целодневното обучение и каква ще е програмата за допълнителните занятия, която ще следват училищата. "И въвеждането на задължителната детска градина, и целодневното обучение трябва да бъдат осигурени нормативно", коментира зам.-министър Милка Коджабашиева. Тя призна, че по-големият проблем е липсата на достатъчно сграден фонд.
И в момента местата в детските градини в големите градове не стигат, а тепърва ще трябва да се осигури приемът на нови, необхванати до момента деца. Проблем при целодневното обучение пък е двусменният режим на работа в много училища. Така малките ученици няма как да ползват помещенията следобед, когато те са заети от горните класове. "Разпоредили сме на регионалните инспекторати заедно с Националното сдружение на общините да търсят възможности за решаване на проблема с недостигащия сграден фонд, тепърва ще работим по това", коментира Коджабашиева. Ако този проблем не бъде решен, държавата няма да може да налага санкции на родителите, които не осигуряват задължителното присъствие на децата в градините. В момента глобата за това нарушение по закон е от 20 до 100 лв.
И разширяването на задължителното предучилищно обучение, и въвеждането на целодневни занятия са предизборни обещания на ГЕРБ. Тези промени са в унисон и с тенденциите в Европа. Най-рано на училище тръгват децата в Северна Ирландия - на 4 години. 5 години е стартовата училищна възраст в Англия, Шотландия, Уелс, Холандия. В някои държави има задължителна детска градина за 5-годишните - Унгария, Латвия, Кипър.
ОПТИМИЗЪМ
Българските учители в един от най-проблемите образователни етапи - прогимназията, са учудващи оптимисти за дисциплината в клас и възможността спокойно да преподават уроците си. Според международното сравнително изследване "Талис", проведено в 24 страни, България е с най-добри резултати по показател възможност за провеждане на нормални часове. Според отговорите на българските учители 90% от часа отива за преподаване, като само 6-7% се губят за въдворяване на дисциплина и останалите - за административна работа. България е с по-ниски от средните показатели и по бягащи от час ученици, ругаещи, обиждащи другите. Добри са показателите и за професионално развитие на учителите. "Трябва тепърва да анализираме факторите и да търсим отговор на въпроса защо при подобни показатели резултатите на учениците от IV до VIII клас падат", коментира Неда Кристанова от Центъра за контрол и оценяване на качеството на образование.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010