230 000 души ще търсят правна помощ идните 3 години

17 Ноември, 2009 - 08:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

230 000 души да получат правна помощ през следващите три години, предвижда бюджетната прогноза за периода на Министерството на правосъдието. За догодина са предвидени 60 000 души, а за всяка следваща се очаква увеличение с 10 000.
Ако прогнозата за 2012 г. се сбъдне и 80 000 души потърсят правна помощ, увеличението спрямо м.г. ще е почти двойно.
От безплатна правна помощ по наказателни, граждански и административни дела могат да се възползват всички социалнослаби. Освен това в момента се подготвят промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които ще въведат фигурата на резервния адвокат. Тези защитници също ще се осигуряват от Националното бюро за правна помощ. Ще се назначават по преценка на съда или прокуратурата, когато има опасност дадено дело да излезе извън разумните срокове за разглеждане.
По програма "Равен достъп до правосъдие" за догодина са разчетени общо 6.9 млн. лв. разходи.
Според същия документ очакванията са към 2012 г. броят на осъдените на пробация да достигне 15 000 души.
За 2010 г. са заложени разходи за защита на 17 свидетели по наказателни дела и на 7 магистрати.
ЗАТВОР
Ако в средата на 2010 г. има достатъчно пари, МП ще започне да строи нов затвор за 2000 души. Вече са набелязани няколко терена в околностите на София. Според европейските стандарти минималната жилищна площ на един лишен от свобода е 4 кв. м. Тук затворниците живеят на двойно по-малка площ. За да се постигнат евроизискванията, на страната ни й трябват 44 000 кв. м затвори, а в момента са налични 23 000 кв. м.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010