Понастоящем България притежава в обращение две емисии глобални облигации, емитирани през април 2002 г. Едната е деноминирана в евро с падеж 2013 г. Другата е в долари и е с падеж 2015 г. Характерно и за двете емисии е, че към момента те се търгуват при най-високи цени от началото на годината и съответно най-ниска доходност, което се дължи както на вътрешни фактори - доверие в решимостта на новото правителство за постигане на амбициозния му план за реформи и запазване на макроикономическата стабилност, така и външни: увеличаване на ликвидността в глобален мащаб и преориентиране на инвеститорите от акции и корпоративни облигации към суверенен дълг

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010