Икономиката ни се свила с 4,9% на годишна база през ...

10 Септември, 2009 - 20:26 - Йоана Владимирова

Дарик радио

През второто тримесечие на тази година икономиката се е свила с 4,9 на сто спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.Произведеният брутен вътрешен продукт през второ тримесечие на 2009 година възлиза на 16321600 000 лева по текущи цени. На човек от населението се падат 2150 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,433737 лева за щатски долар, БВП възлиза на 11 384000 000 долара и съответно 1500 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8345100 000 евро, като на човек от населението се падат 1099 евро.Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 13855700 000 лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 1,9 процента спрямо съответния период на предходната година.Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,5 процентни пункта спрямо второ тримесечие на 2008 година и достига до 31,4 процента през второ тримесечие на 2009 година.Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 62,6 процента, което е с 2,2 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 1,7 процентни пункта и достига до 6 процента през второ тримесечие на 2009 година.Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на добавената стойност в сектора на услугите с 1,4 процента, докато добавената стойност, създадена от секторите индустриален и аграрен бележат спад съответно с 7.2 и 6.3 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.За индивидуално потребление на населението през второтримесечие на 2009 година се изразходва 72,3 процента от произведения

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010