Нови 11 000 българи губят надежда за работа

22 Август, 2009 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Икономическата криза, освен че установи трайна тенденция безработицата да се увеличава, се отрази негативно и върху надеждите на търсещите работа българи. Нови 11 000 безработни през второто тримесечие на годината са преминали в графата обезкуражени и в тази група вече има 171 000 българи, показват данните на националната статистика. Това са хора, които искат да работят, но не си търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.
До юни данните сочат 222 600 официални безработни, но през следващия месец те се увеличиха значително и достигнаха малко над 282 000. Затова реалният брой на обезкуражените към момента най-вероятно е още по-голям. На годишна база безработицата е нараснала с 0.5 пункта и достига 6.4% за второто тримесечие на т.г. Това означава, че за година 123 000 българи са останали без работа. Увеличава се и безработицата сред младежите между 15 и 24 г. НСИ потвърждава данните на Агенцията по заетостта, че сезонната работа не е могла да обърне тенденцията и към юли безработните младежи са 42 300, докато към март те са били 41 400.
Продължително безработните, които са без работа поне от година, нарастват с 2000 и за второто тримесечие са почти 100 000 души. Това е близо 45% от всички безработни у нас. За сравнявания период леко се увеличават и безработните, които търсят първа работа. Те са вече 15% от всички.
Интересно е, че икономически неактивните лица са намалели с малко над 24 хил. и достигат почти 1.662 млн. души. Това са хора, които не са безработни, но не са и заети. Работната сила у нас или всички заети и безработни между 15 и 64 г. е 3 470 400 души, което е увеличение от 0.7% спрямо първите три месеца на т.г.
СЕКТОРИ
Самостоятелно заетите у нас са почти 419 000 души или 12.7% от всички работещи. Сред наетите 72.7% са в частния сектор. Това означава, че там работят 2 094 500 души, а останалите 786 900 са в обществения сектор. Спрямо първото тримесечие и двата сектора отчитат намаление на работещите там. В частния те намаляват с 5400, а в обществения - с 4100. По сектори най-много заети работят в услугите - почти 1.884 млн. Броят на заетите тук е нараснал с почти 22 хил. спрямо март. В индустрията работа намират над 1.171 хил., а в селското и горското стопанство - малко под 255 хил. души. Докато другите два сектора бележат ръст, то при индустрията има намаление на заетите - с 13 400. Най-значително е увеличението на работещите в стопанството. Хората, намерили работа там към юли, са се увеличили с близо 39 хил.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010