КС допусна за разглеждане по същество делата ...

13 Август, 2009 - 17:19 - Десислава Конакчийска

София /КРОСС/ Конституционният съд на Република България допусна за разглеждане по същество следните конституционни дела: конституционно дело № 8/2009 г. по искане на 77 народни представители от 41-во Народно събрание за оспорване законността на избора на народен представител, мажоритарен кандидат на изборите за народни представители за 41-во Народно събрание, проведени на 05.07.2009 г., докладвано от съдията Евгени Танчев; Конституционно дело № 9/2009 г. препратено по компетентност на Конституционния съд от главния прокурор на Република България (чл. 150, ал. 1 от Конституцията), искане с правно основание чл. 112 във връзка с чл. 113, ал. 2, изр. 2 и ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за избиране на народни представители, подадено от коалиция "Синята коалиция", представлявана от партийните лидери на включените в коалицията политически партии "Съюз на демократичните сили" и "Демократи за силна България", докладвано от съдията Димитър Токушев; Конституционно дело № 10/2009 г. препратено по компетентност на Конституционния съд от главния прокурор на Република България (чл. 150, ал. 1 от Конституцията), искане по чл. 112 от Закона за избиране на народни представители, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 8 от Закона за Конституционен съд, подадено от политическия лидер на ПП "Ред, Законност и Справедливост" и кандидати за народни представители от същата политическа партия, докладвано от съдията Благовест Пунев; Конституционно дело № 11/2009 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 от Закона за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19/2009 г.), както и на § 5, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на този закон, докладвано от съдията Пламен Киров.Съдиите Румен Янков и Благовест Пунев са подписали определението с особено мнение по конституционни дела 9/2009 и 10/2009

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010