Нов център за деца в София

5 Август, 2009 - 06:45 - Ина Бояджиева

deca-izostaveniСофия /КРОСС/ От 11.30 часа изпълняващият длъжността кмет на Столична община Минко Герджиков и Албена Атанасова – заместник-кмет в Направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” ще открият Център за обществена подкрепа към Дом за деца „Асен Златаров".Центърът за обществена подкрепа е социална услуга в общността с капацитет 50 места. Дейностите на Центъра са насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието, девиантно поведение, отпадане от училище, към реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции, приемна грижа и осиновяване, както и към подкрепа на родителите (или лицата, които изпълняват родителски функции) при отглеждането на децата в семейна среда.Центърът за обществена подкрепа се намира на адрес ж.к. „Надежда", ул. „Сава Филаретов" №23.
/ИБ/

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010