В Министерство на финансите зам. кмета Надя Каратова днес подписа споразумение за изпълнение на проект „Заедно за децата в риск - модел за превенция и реинтеграция в Община Кюстендил", одобрен за финансиране по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Общата стойност на проекта е 350 453,00 евро.
Идеята е комплексен подход към решаване на проблематиката на децата в риск. Целите са осигуряване на материално-техническа база за предоставяне на социални услуги - ремонт и оборудване на сграда, предназначена за работ...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010