Печалбата на завода намалява до 885 хил.
лв. Кораборемонтен завод Одесос АД отчете с почти 40% по-малко продажби. Това
показа неконсолидирания отчет на основната компания в широкия индекс BG40
представен чрез БФБ. За първото полугодие на 2009 г. продажбите на дружеството
намаляват до 13.2 млн. лв., а година по-рано възлизаха на близо 22 млн. лв. Общите приходи на КРЗ Одесос се свиват с 23.1% на годишна база и в края на
юни са 17.7 млн. лв. По-малкия спад на оборота се дължи на ръст от бл

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010