Перото Други с основна заслуга за
положителния финансов резултат Сливенската публична компания Декотекс АД отчете свиване от 4.6% на приходите
си от продажби за първото полугодие на годината. Данните са от неконсолидирания
отчет на дружеството представен чрез БФБ, като според него продажбите на
Декотекс са 9.2 млн. лв. Въпреки това печалбата на дружеството се увеличава почти 68 пъти и достига
3.4 млн. лв., спрямо едва 50 хил. лв. за съпоставимия период на 2008 г. С основна тежест за ръ

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010