Продължава обсъждането на правилника и дейността ...

23 Юли, 2009 - 08:47 - Валентина Николова

parliamentСофия /КРОСС/ Днес депутатите ще продължат да обсъждат и гласуват правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Разискванията ще започнат със състава и дейността на парламентарните комисии, като има предложение всеки народен представител да може да бъде избиран най-много в две комисии. Предвижда се съставът на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси да се състои от десет народни представители -най-голямата парламентарна група ще има петима представители в нея, а по един ще имат от другите групи. Проектопредложенията предвиждат ръководствата на комисиите да се състоят от председател и до трима негови заместника. Друго предложение, което временната комисия по промените в правилника за дейността на парламента е точа, че председателят и заместник-председателите на постоянните комисии да могат да бъдат освобождавани предсрочно, ако прекратят членството си в парламентарната група, от която са избрани за членове на комисиите. Временната комисия по промените в правилника на парламента предлага да се създаде и постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към комисията по бюджет и финанси.Да има и подкомисия към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която да осъществява контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация" към Министерството на отбраната, е друго предложение, което ще бъде обсъждано. Тази подкомисия да се състои от 6 души - по един от всяка парламентарна група.

/ВН/

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010