Районни съдилища са заплашени от закриване

30 Юни, 2009 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Част от 113-те районни съдилища в страната да бъдат закрити, предложиха експерти по време на кръгла маса за натовареността на магистрати и съдебни служители.
"Има звена в системата - малки районни съдилища, където работата трайно намалява. Това поставя въпроса дали си струва да бъдат издържани", обясни Иван Димов от Висшия съдебен съвет. Той припомни още, че България се намира над средното ниво на магистрати на глава от населението, а след преминаването на следствието към прокуратурата сме на първо място в ЕС по обвинители. Натовареността на магистратите е важна при атестирането и израстването в кариерата им.
"Оценката сега далеч не представя реалната натовареност", обясни Катя Дормишева от Консорциум "Юнайтед кансълтантс". И тя подчерта, че в ЕС се върви към редуциране на съдилищата и алтернативни методи за решаване на споровете.
В някои райони работят по 2-3-ма съдии, които разглеждат годишно толкова дела, колкото в големите градове постъпват месечно. През октомври 2006 г. ВСС разкри Районен съд в Гълъбово. Година по-рано министърът на правосъдието поиска откриване на съд и в Приморско, но ВАС отмени това решение.
Оценката на натовареността на магистрати и съдебни служители, обучението и мотивирането им и създаване на интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси са част от проект за 2.263 млн. лв. по ОПАК. Изследван е опитът на държави от ЕС със сходни правни системи. Във Финландия и Ирландия например се вземат предвид ресурсите, вложени за функционирането на съдебната система. В Холандия има коефициенти в зависимост от вида на разглежданите дела при определяне на натовареността. Отчита се и времето, което магистратът трябва да отдели за конкретния казус.
Натовареността е проблем в много малка част от съдилищата и прокуратурите. "Тя е основен проблем в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура", отчете Харалан Александров от консорциума. Някои от младите съдии се възприемали като "самотни войни на справедливостта, които се бъхтят, а никой не ги разбира". Интересни били и разсъжденията на жени съдии. Те се виждали като амбициозни и мотивирани, но личният им живот страдал за сметка на професионалния.
Александров е интервюирал магистрати и служители от София, Велико Търново и Ивайловград, за да установи какво ги мотивира. Въпреки негативното обществено мнение за съдебната власт и възприемането й като корумпирана, тромава и неефективна, престижът и властта са първият фактор. Той е по-силен в по-малките населени места. Заплащането, сигурността и социалните придобивки са мотивиращи за служителите. Интересната работа и развитието са определящи за магистратите. Потвърждаването на актовете им от горните инстанции също е мотив за съдии и прокурори.

ДАННИ
Изследване на Световна банка на публичните разходи и институции в съдебната система в България показа, че финансирането от бюджета на съдебната система се е удвоило като процент от БВП в периода 2001 - 2008 г., но около 60% от бюджета се изразходват за заплати. Средната работна заплата в сектора се е повишила със 169% от 2001 до 2006 г. Между 2004 и 2007 г. личният състав се е увеличил с 30%. В системата работят около 15 000 магистрати и чиновници.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010