Министерството на финансите намали външния дълг на България като изкупи обратно глобални облигации на страната в евро и щатски долари и ги отписа от международните регистри. Облигациите възлизат на 293.3 млн. лв. Номиналната стойност на канцелираните облигации, деноминирани в щатски долари с падеж 2015 г. е 184.2 млн. долара, а на тези в евро с падеж 2013 г. - 17 млн. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010