Двадесет и пет незаконни отклонения от язовир "Дяково", който се намира край Дупница, са били запечатани. До края на седмицата предстои запечатването на още четири, съобщиха от държавното дружество "Напоителни системи", които отговарят за водоема. Нерегламентираните отклонения са установени при съвместни проверки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград и "Напоителни системи" ЕАД извършени в периода 3 - 12 февруари. Установени са били 29 нерегламентирани отклонения, чрез които в минали периоди се е осъществявало ползването на вода от главен тръбопровод отвеждащ води до язовир "Дяково". Две от незаконните отклонения са били в село Червен брег, две в село Блатино, едно в село Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в селоЯхиново, като шест от тях са открити и запечатани в сряда. В хода на проверките не е установено ползване на води от язовир "Дяково". Установените нерегламентирани отклонения са по довеждащите и отвеждащите съоръжения на язовира. Установените незаконни отклонения са за частни къщи, ветеринарна клиника, тенис кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона "Пиперево" и "Хидрострой Рилци" АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено на 10 януари 2020 г. На 3 февруари е извършена проверка на МВЕЦ "Яхиново", собственост на ВЕЦ "Яхиново". Преустановена е техническата възможност за постъпване на води от язовир "Дяково". Това е станало чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на малкия ВЕЦ. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа. Тя е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост. При една от проверките по данните на измервателното устройство е установено нерегламентирано ползване на водни количества от язовир "Дяково" от "Автомагистрали Хемус" АД в предходен период. По случая Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще предприеме действия ангажиране на административно-наказателна отговорност. Служители на "Напоителни системи" ЕАД и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград извършват непрекъснати ежедневни проверки на довеждащите и отвеждащи съоръжения на язовир "Дяково", се казва в съобщението. От язовир "Дяково" е преустановено подаването на вода за промишлени нужди. Подава се вода само за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в Дупница и Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите. В края на януари от МОСВ съобщиха, че водоемът е пълен на около една трета от обема му (35.5%). Притокът на води към язовир "Дяково" е незначителен, поради което води за промишлеността не са разрешени. Промишлените предприятия са уведомени, че следва да се осигуряват от алтернативни водоизточници. От язовир "Дяково" с вода се снабдява част от населението в Дупница, както и това в община Бобов дол. Към момента няма режим на водата в двата града. Язовир "Дяково" се намира на около 15 км от Дупница. Основното му предназначение е за напояване. Залятата му площ е от 2000 декара. Водоемът е с формата на длан с четири основни ръкава. Атрактивен е за рибари, заради многото видове риба, които плуват във водите - шаран, сом, каракуда, костур, пъстърва, бяла риба, червеноперка и клен.  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010