Намалени са обемите вода, която водоснабдителните дружества и предприятията в страната имат право да ползват от язовирите за питейни нужди през февруари, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в петък. Ведомството информира още, че на ТЕЦ "Бобов дол" и на търговската фирма "Ай Ви Пи Комършъл" се спират доставките на вода за питейни нужди, докато не си монтират водомери. Решението е разписано във февруарския график за водоползване, одобрен от новия министър Емил Димитров – Ревизоро. Така позволените за черпене води ще са в обемите на реално източените количества през 2019 г. Потребителите на язовирите с наличен обем под 50 процента от общия са уведомени  да търсят алтернативни повърхностни и подземни водоизточници, за които имат издадени разрешителни от съответните басейнови дирекции. Това се отнася и за водоснабдителните дружества, за да осигурят вода за населението. От месечния график става ясно, че в язовир "Студена", захранващ Перник, който от средата на ноември е на воден режим, до мъртвия и неизползваем обем остават само 970 хил. куб. м. От тях разрешени за ползване от населението са 752 хил. куб. м. Част от водноелектрическите централи ще имат право да ползват от питейните язовири само води, които отиват за битово водоснабдяване. За язовир "Асеновец", чийто процент на запълване е 28.2%, разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 500 хил. куб. м, предвид ниския обем в язовира. Затова ВиК - Сливен трябва да осигури останалото количество, необходимо за питейно-битово водоснабдяване от алтернативни водоизточници. Водоемът "Дяково" е запълнен на 35.5% и реално притокът на води в него е незначителен, поради което води за промишлеността не са разрешени. Промишлените предприятия са уведомени, че следва да се осигуряват от алтернативни водоизточници. Разрешените води за питейно-битовото водоснабдяване от язовир „Дяково“ са редуцирани в съответствие с реално използваното през 2019  г. От екоминистерството допълват, че заради системно подаване на неверни или манипулирани данни, на басейновите дирекции е възложено да извършат проверки за наличие на сертифицирани и заверени измервателни устройства на язовирите с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване. Това са "Искър", "Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна Поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена", "Ястребино", "Дяково", "Калин” и "Карагьол". При констатирано неизпълнение ще се направят предписания в едномесечен срок да бъдат монтирани сертифицирани измервателни устройства на посочените в разрешителните за водовземане места. На всички язовири, които се използват за питейно-битовото водоснабдяване, не се разрешава работа на ВЕЦ на енергиен режим, посочва се в съобщението на екомиинстерството. В графика обаче пише, че от захранващия столицата язовир "Искър" са отделени 2.5 млн. куб. м за ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне", както и за водоснабдителната група Габра, Вакарел и Крушовица. От яз. "Христо Смирненски" също ще могат да се ползват води от едноименната ВЕЦ. Графикът за месец февруари ще може да бъде изменян на по-кратки интервали, като ще могат да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки, допълват от ведомството.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010