Регионалната инспекция за околната среда и водите в Перник предупреди сутринта населението на града, че в един от пунктовете за измерване е регистрирано превишение на алармения праг за серен диоксид.То е отчетено 5, 6 и 7 часа тази сутрин, като най-високата средночасова стойност: 999.13 микрограма на кубичен метър е регистрирана в 7 часа. Максималната допустима концентрация на серен диоксид във въздуха е за един час е 350 микрограма на кубичен метър, а аларменият праг е 500 мкг/м3 в...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010