Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, съобщиха от земеделското министерство в неделя. Чрез него ще е възможен цялостен контрол върху биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз. От 19 август контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни, свързани с биологичното производство. Въведенат в регистър информация трябва да бъде потвърдена и от всеки оператор и/или подизпълнител в областта на биопродуктите. Това трябва да стане в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице. Това означава, че всеки, който се занимава с биопродукти, трябва да следи новия регистър https://bioreg.mzh.government.bg/ , за да може да потвърди данните с квалифициран електронен подпис  или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите, какъвто се издава във всеки неин офис.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010