За първи път държавният газов доставчик "Булгаргаз" обяви търг за закупуване на природен газ извън дългосрочния си договор с руската компания "Газпром Експорт". Дружеството  публикува в петък покана за предоставяне на малко над 1.5 млн. МВтч или около 144 млн. куб. м природен газ през второто тримесечие на 2019 г. Целта е да се тества пазарът, цените и възможностите за доставка на друг природен газ за доставчика, който е обвиняван от години,че работи като пощенска кутия за руските газови доставки и не прави нищо за намирането на алтернатива. Търгът се обявява сега, защото моментът е подходящ предвид изпълнението на договора за доставки с "Газпром експорт", обясниха от дружеството. За април се търсят 20 млн. куб.м., а за май и юни – по 62 млн. куб. м. Плановете са суровината да бъде нагнетявана в газохранилището в Чирен в периода от април до юли. Като точка на доставка е посочена виртуална търговска точка на националната газопреносна мрежа. Оферти ще се приемат до 17 часа на 29 март. Ще бъде предпочетено онова предложение, което предлага най-голяма отстъпка от утвърдената от енергийния регулатор цена, която е около 45 лв./МВтч. Ако най-доброто предложение не покрива цялото количество за съответния месец, ще се класират следващите заявки до достигането на количествата за съответния месец. В случай, че два или повече участника предложат една и съща отстъпка от цената, те ще бъдат поканени  да представят нови ценови предложения до 14 часа на 1 април. Амбициите на "Булгаргаз" са да сключи договора за доставката до 12 април. Това е първият опит на държавния снабдител да работи на пазарен принцип и да търси цени извън тези на руския доставчик "Газпром". Компанията се опитва на конкурентен принцип да постигне по-ниски цени за вкарването на суровина в газохранилището за зимния период. Възможно е подобен търг да бъде обявен и за третото тримесечие на годината, когато е времето за нагнетяване на газовите запаси в българското газохранилище, което към момента не може да работи с режим на едновременно вкарване и черпене на количества газ. Дали това ще се случи, ще зависи от изпълнението на текущия договор с "Газпром" Средногодишното потребление на газ в България е около 3 млрд. куб. м. За миналата година е било под 3.2 млрд.  куб. м, което е малък спад спрямо предходната година  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010