Според НСИ безработицата не мърда за година

23 Май, 2009 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Икономическата активност на населението през първото тримесечие не се различава съществено в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., съобщи вчера националната статистика, въпреки поредица от тревожни данни за проявленията на кризата в индустрията. Според статистиците заетостта е запазила равнището си от същия период на 2008 г. - 62.6%, а при някои показатели дори има минимално увеличение - в икономическата активност на мъжете например и заетостта на хората в предпенсионна възраст.
Позитивно изглеждат и данните за безработицата - в сравнение с първото тримесечие на м.г. хората без работа намаляват с 6600 души и сега са 222.2 хил. Коефициентът на безработицата, тоест относителният дял на хората без работа от всички икономически активни, е 6.4% към края на март т.г., а за същия месец на 2008 г. е бил 6.5%.
Ако обаче последното тримесечие, когато икономическата криза започна реално да се усеща у нас, се сравни с по-близък период - края на 2008 г., статистиката придобива съвсем друг тон. От данните излиза, че за първите три месеца на т.г. са регистрирани 44 500 нови безработни. Най-фрапантна обаче е разликата при друга група, измервана от националната статистика - тази на обезкуражените лица. Това са хората извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. След като месеци наред спадаше, сега броят им се е удвоил и вече е 160 000. В края на миналата година отчаяни бяха 75 000 безработни.
Расте безработицата сред младежите между 15 и 24 г. - от 35 800 в края на декември до 41 400 в края на март. Намаляват обаче продължително безработните, тоест хората, които търсят работа повече от година. За последното тримесечие на 2008 г. са били 97 700 души, а за първите три месеца на т.г. са 94 700. Броят на незаетите, които за първи път търсят работа, остава почти непроменен - 32 700 от всички безработни към март, което е лек спад в сравнение с края на 2008 г., когато тези лица са били 34 900.

ЗАЕТИ
Наблюдението на работната сила за първото тримесечие показва, че икономически активното население между 15 и 64 г. у нас е почти 70%. Заетите над 15-годишна възраст са 3 262 800 към края на март. От тях почти 2.1 млн. са наети в частния сектор, а 782 700 - в обществения. Като се съпоставят с броя на заетите в двата сектора в края на 2008 г., се отчита, че хората, които работят на частно, намаляват с близо 10 200, а държавните служители се увеличават с 900 души. Повече от половината заети за първите три месеца на т.г. работят в сектора на услугите - малко над 57%. Техният брой обаче намалява с 47 800 спрямо края на миналата. В индустрията заетите са почти 1.185 млн., като в този сектор се отчита ръст на заетите - с 32 800. В селското и горското стопанство заетите също намаляват - от малко над 236 хил. до 216 хил. 380 хил. пък са самостоятелно наети или помагат на семейния бизнес без заплащане.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010