Годишен растеж от 3,4% през второто тримесечие

7 Септември, 2018 - 12:29 - Анонимен

европейска комисия бгнес(1)През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 249 млн., като на човек от населението се падат 1882 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4 на сто на БВП през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 година. Това съобщава Националният статистически институт. 

При среден за тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 776 млн. долара и съответно на 2 240 долара на човек от населението. 

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 22 235 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото
тримесечие на предходната година до 3.3 на сто. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта до 29.3 н сто. 

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 67.4 на сто при 66.4 на сто през съответния период на предходната година.

Икономическият растеж на ЕС, като и на еврозоната, през второто тримесечие на годината се е запазил на равнище 0,4 на сто спрямо 
предходното тримесечие, съобщи европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

На годишна основа показателят е бил 2,1 на сто в целия ЕС и във валутния съюз спрямо съответно 2,3 на сто и 2,4 процента през първото тримесечие.

Сред страните членки на ЕС, за които има налични данни за второто тримесечие, Малта отчита най-висок растеж fj 1,9 на сто, следвана от Естония и Румъния с по 1,4 на сто. Най-нисък е бил растежът на тримесечна основа в Дания, Гърция, Франция и Италия - по 0,2 на сто.

(БТА)

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010