Комисията за защита от дискриминация (КЗД) обяви, че държавата се отнася дискриминационно срещу осиновителите на деца на възраст над 5 години.   Причината е, че Кодексът на труда и Кодексът за социално осигуряване дават право на еднократен едногодишен платен отпуск и парично обезщетение за осиновители на деца на възраст под пет години. Подобно право не се предвижда за осиновителите на по-големи деца.   Комисията се позовава на практиката на Съда на ЕС, според която дискриминация е налице при прилагането на различни правила към сходни положения или при прилагането на едно и също правило към различни положения.   "Закрилата на децата, без оглед на това дали са осиновени или рождени, следва да бъде висша цел във всяко демократично и модерно общество. При осиновяването на дете един осиновител встъпва в две фундаментални за обществото функции. От една страна той се превръща в родител, а от друга създава условия за подкрепа на една от най-уязвимите групи в обществото – изоставените деца. С оглед на това съставът намира, че осиновителите и осиновените следва да се ползват с максимална обществена подкрепа, тъй като това кореспондира с фундаменталните нужди на обществото и с духа на Конституцията", се казва в решението на институцията.   В него се допълва, че осиновителите на деца над 5-годишна възраст няма да отделят "по-малко време, енергия, любов и отдаденост за това дете, отколкото осиновител на дете под 5-годишна възраст".   "Детето в по-зряла възраст може да се каже, че ще има нужда от дори по-голяма подкрепа заради по-дългото време, прекарано извън функционално семейство. Факт е, че децата над 5-годишна възраст са включени в образователната система, но не може да се подмине обстоятелството, че едно осиновено дете над 5-годишна възраст, ако бъде "механично" въведено в системата на образованието, без да се осигури възможност на осиновителите да осъществят контакт и да изградят доверителни отношения с него, това би поставило детето в условията на повишен стрес", се казва в решението.   Комисията издава препоръка към Министерския съвет да премахне тази дискриминация. Министерският съвет и социалното министерство обаче атакуват решението пред съда.   Министерският съвет твърди, че няма дискриминация, защото децата под петгодишна възраст имат нужда от "непосредствено и лично общуване с осиновителите", за да се адаптират успешно. За правителството петгодишните деца явно нямат нужда от тези неща. За тях се твърди, че на 5 години детето тръгва на предучилищна подготовка и не са в сравнимо положение.   Социалният министър посочва, че едно от условията, при които се ползват всички видове отпуски и обезщетения, свързани с отглеждането на децата, независимо дали те са рождени или осиновени, е децата да не посещават детско заведение.   Преди малко над година с тези права се ползваха само децата до двегодишна възраст. Комисията за защита от дискриминация вече спечели пред съда подобно дело, с което държавата бе принудена да увеличи възрастта до 5 години. Ако и сегашното дело бъде спечелено, правото на отпуск и обезщетение ще ползват всички осиновители без оглед възрастта на децата - до навършване на пълнолетие.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010