Цените на нивите са се повишили със сто лева за декар през 2017 г. до 870 лв., сочат данните на Националния статистически институт, обявени във вторник. Увеличили са се и размерите на рентите за отдаване под наем на земеделска земя Така през миналата година средната цена на декар земеделска земя е достига 872 лв., което е ръст от 14.6% спрямо 2016 г. Поскъпването при нивите е с 13 на сто, но на постоянно затревените площи се регистрира спад от 9 лв. или 3.4 процента до 262 лв./дка.     Лв./дка Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   Земеделска земя - общо 279 398 547 594 684 732 761 872   в това число:                   Ниви 279 413 556 621 708 761 770 870   Овощни насаждения 242 284 412 433 440 480 534 .   Лозя 206 248 262 319 451 339 370 .   Постоянно затревени площи 189 207 217 198 246 227 271 262                     Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1401 лв. за декар. Най-големият скок в стойността с 83.4 процента е отчетен в Югозападния район, въпреки който обаче цената е едва 406 лв./дка. Поевтиняване с 13 на сто има в Северния централен район, където цената е паднала до 779 лв. Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Общо за страната 279 398 547 594 684 732 761 872 Северозападен 249 420 493 598 682 708 735 910 Северен централен 295 447 623 708 807 820 895 779 Североизточен 365 555 860 827 957 1040 1157 1401 Югоизточен 230 271 346 480 509 636 707 796 Югозападен 302 237 463 301 403 415 221 406 Южен централен 230 292 364 357 474 442 412 538 Повишение, макар и по-малко, е регистрирано и в изплащането на рента за отдавана под наем или аренда земя. Средната й цена за страната е стигнала 46 лв./дка, което е с 4.5 на сто повече спрямо 2016 г. Увеличението на рентата при нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7% Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Земеделска земя - общо 23 30 34 38 41 42 44 46 в това число:                 Ниви 24 30 36 39 43 44 44 47 Овощни насаждения 16 20 29 30 35 32 41 . Лозя 13 26 21 34 24 36 31 . Постоянно затревени площи 12 13 18 16 17 18 15 16 Според статистиката най-висока през 2017 г. е била цената за декар на аренда или под наем земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. Най-ниска – 27 лв., е била в Югозападния регион. Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Общо за страната 23 30 34 38 41 42 44 46 Северозападен 19 22 29 34 38 40 42 44 Северен централен 25 33 41 46 50 52 53 57 Североизточен 40 50 53 58 61 63 64 67 Югоизточен 15 22 28 29 31 31 32 34 Югозападен 13 15 15 16 18 20 22 27 Южен централен 13 20 22 24 26 27 26 Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство е проведено сред 2246 земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти, съгласно методика на Евростат.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010