Половината от хората, които сега получават инвалидна пенсия, може да я изгубят при последващо преосвидетелстване, ако бъдат приети предлагани от Министерството на здравеопазването пормени в наредбата за медицинската експертиза. Промените са публикувани за обществено обсъждане и според ведомството с тях се премахва различният подход при оценяването на заболявания от един и същ клас и ще се ограничат максимално проявите на субективизъм. Според работещи в ТЕЛК лекари и хора с увреждания обаче промяната цели да ореже броя на хората, получаващи инвалидни пенсии. “Ако промените бъдат приети, вече ще се дава процент намалена работоспособност само за основното заболяване, а 85% от хората, които минават през ТЕЛК, са с повече от едно заболяване. Защото например един инсулинозависим диабет води до усложнения при сърцето и т.н“, обясни пред Mediapool д-р Боряна Холевич, председател на Сдружението на лекарите от ТЕЛК в София. Основното е заболяване според наредбата е това, което носи най-висок процент инвалидност. Хората масово ще получат по-ниски проценти инвалидност “Ако се определя процент намалена работодспобност само за основното заболяване, това означава половината от хората, които сега получават инвалидна пенсия, при преосвидетелстване да получат под 50% намалена работоспособност и пенсията им да бъде отнета. 90% от останалите ще получат по-ниска група инвалидност и за тях ще отпадне и възможността лекарите да определят чужда помощ “, обясни Холевч. В момента хората с решения на ТЕЛК минават на преосвидетелстване от една до три години и при последващо преосвидетелстване половината вероятно ще получат по-ниски проценит по новите правила. “Например за човек с инсулино зависим диабет с усложнения, прекарал инфаркт, с исхемична болест на сърцето, досега определяхме 75% намалена работоспособност за диабета, да речем – 50-60% според тежестта на сърдечното заболяване. Ако човекът има дискова херния, да речем, още 30% и да кажем още 30% или 50% за заболяване на щитовидна жлеза. Този човек досега отиваше в първа група. Сега ще изпадне във втора група и от над 90% ще получи само 70% намалена работоспособност и няма да бъде компенсиран за придружаващите си заболявания. Този човек би запазил правото си на инвалидна пенсия, но друг с по-нисък процент ще я изгуби“, обясни Холевич. “Днес имахме човек с психично заболяване, скочил от шестия етаж с тежка травма на гръбнака и тазобедрената става. Досега това момче е получавало над 90% и му е определяна и чужда помощ за контрол на поведението, защото то е с тежки психични отклонения. Сега ще получи само 60% и няма да има чужда помощ. Това, че той има фрактура на гръбнак и т.н. няма да бъде включено в процентите“, даде друг пример Холевич. Фиксирани проценти инвалидност за едно заболяване Предлаганите от здравното министерство предвиждат и премахване на съществуващите диапазони за оценка на трайно намалената работоспособност и се фиксира един процент, който ще бъде поставян на хора с еднакви диагнози. В примера с шизофренията, даден от Холевич, документът на МЗ предвижда, че 60% намалена работоспособност получават само хора със съхранени социални умения, които могат сами да се грижат за себе си, имат възпитано поведение и добър външен вид и могат да се справят с определен тип работа. Хората с тази диагноза, които са със значителни затруднения в социалната адаптация или с тежки отклонения ще получават между 80% и 100%. За хората с инсулино зависим захарен диабет са предвидени между 60% и 80% намалена работоспобност в зависимост от броя на усложненията. При злокачествените заболявания както и досега ще се дават между 70% и 100% намалена работоспособност и в последствие след петата година без рецидив – 50%. Според Холевич не е подходящо да се фиксира един процент за едно и също заболяване вместо да се работи както досега с диапазони, тъй като заболяванията протичат по различен начин при различните хора и то именно в зависимост от придружаващите заболявания. “Например за един човек с шизофрения и диабет е много по-трудно да регулира диетата си и при него диабетът протича много по-тежко“, посочи тя. Протест срещу реформата По данни на НОИ около 500 000 души получават основна инвалидна пенсия и още около 400 000 души втора инвалидна пенсия, най-често социална, като разходите за тях са около 1.7 млрд. лева годишно. В момента на дневен ред освен промените на здравното министерство е и концепция на социалното министерство за реформа в експертизата на работоспособността, която най-общо предвижда занапред медицинската експертиза да не води автоматично до социални придобивки като инвалидни пенсии и др., а допълнително да се оценява каква подкрепа да получи човек според това дали може да работи или не. Тя обаче е търпи критики от лекари от ТЕЛК и хора с увреждания, които смятат, че с нея се орязват права и се усложнява пътят на пациента, който вече ще минава през две комисии вместо през една. За 11 април е насрочен национален протест на площад “Независимост“ в София. Според Холевич цялата концепция за реформа в експертизата на работоспособността цели приравняване на броя на хората с ивалидни пенсии механично към възможностите на НОИ и нищо повече. “Тя по никакъв начин не е обвързана с осигуряване на приспособени работни места за тези хора, по никакъв начин не е обвързана с някакви мерки, така че човекът да може да достигне до работното си място. Когато се приема един закон той трябва да е за всички, а не само за хората в София или големия град, където средата също не е приспособена, ами и за човек от родопско село, докъдето няма път“, посочи тя Други промени в работата на ТЕЛК С промените на здравното министерство се премахва ограничаващото изискване лекарите от ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на лечебни заведения, към които са разкрити ТЕЛК, се осигурява свобода за избор на специалисти, с които да сключат договор за осъществяване на медицинската експертиза. Това ще гарантира гъвкавост в работата на комисията и ще даде възможност да се разкрият нови ТЕЛК, включително и към лечебните заведения в по-малките градове. Чрез измененията ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за получаване на експертно решение. С промените отпада изискването лекарите от ТЕЛК да работят на трудов договор. Това ще даде възможност да се привлекат повече специалисти в състава на ТЕЛК. Тази промяна е в съответствие с измененията в Закона за здравето, според които лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън дейността си в комисията. Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза. По този начин се осигурява механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси и евентуални корупционни практики. С промените се дава възможността комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. По този начин, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, ще се намали прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, и отсъствие от работа. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010