157 са обезлюдените населени места в страната

12 Април, 2017 - 14:27 - Klassa.bg Rss - всички новини

 /КРОСС/ Към 31 декември 2016 г. в градовете в страната живеят 5 204 385 души, или 73.3%, а в селата - 1 897 474 души, или 26.7% от населението на страната. Към края на 2016 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Населените места без жители са 157. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали - съответно 59, 55 и 10.
В 1 148, или в 21.8% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 33.8% от населението на страната. Към края на 2016 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.
Близо половината от населението на страната (49.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 770 хил. души, или 10.8% от населението на страната. През 201 6 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 201 5 г., като най-голямо е намалението в Северозападния - с 1.8%, а най-малко - в Югозападния район - с 0.3%.
ай-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 323 637 души (18.6%). В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 30.2% от населението на страната. С брой на населението от 200 хил. до 300 хил. души са шест области, които обхващат 20.3% от населението на страната. Шест са областите с брой на населението над 300 хил. души, като в първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (34.8%). Само една област - София (столица), увеличава населението си през 201 6 г. спрямо 2015 г. - с 0.3%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин - 2.6%, и Кюстендил - 2.0%.
Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.8% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 40.7% от населението на страната. Най-голяма по брой на населението е Столична община (1 323 637), следват общините Варна (343 991 ) и Пловдив (343 424). Най-малката община по брой на населението е Трекляно - 835 души.
Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция. През 2016 г. в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като от тях 64 984 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 966 деца, или с 1.5%. Коефициентът на обща раждаемост през 2016 г. е 9.1%, а през предходната 2015 г. - 9.2%. Броят на живородените момчета (33 375) е с 1 766 по-голям от този на живородените момичета (31 609), или на 1 000 родени момчета се падат 947 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 48 733 и 16 251 деца, а коефициентът на раждаемост - 9.3% в градовете и 8.5% в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.2%, София (столица) - 10.2%, Варна и Бургас - по 9.6%. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4%) и Видин (6.2% ). Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2015 г. е 10.0%о по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост в европейските страни има Ирландия - 14.0%, следват Франция (12.0%) и Обединеното кралство (11.9%). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия - 8.0%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010