Просветното министерство ще направи нов опит за въвеждане на минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Става въпрос за критерии по обективни показатели, на които трябва да отговарят кандидатите за професори, доценти и главни асистенти, както и за образователно-научна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките".Изискванията са предвидени в нов проект за за изменение и...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010