Фонд "Доверие" е личната банка на Иво Прокопиев!

15 Декември, 2016 - 18:43 - Klassa.bg Rss - всички новини

 При финансовите си сделки Прокопиев винаги спазва принципа – с малко усилия – много пари, а ако парите са и чужди – това е перфектната комбинация. В случая с пенсионен фонд “Доверие” обаче границите са прекрачени, защото печалбите на Иво Прокопиев са за сметка на всички български пенсионери, а употребата на парите им за лични бизнес проекти предизвиква не само възмущение от “морала” на бизнесмена с бяла якичка, а несъмнено трябва да доведе и до намесата на държавните органи.Сделката с “Кварцверке”На 27 май 2013 година немската “Кварцверке” купува 6,6% от акциите на “Каолин”. По това време “Алфа финанс холдинг” на Иво Прокопиев е мажоритарен собственик на най-голямото предприятие за добив на каолинова суровина в Европа, а пенсионен фонд “Доверие” е акционер в предприятието с 3,5 млн. акции. Знаейки, че сделка с “Кварцверке” ще има (мажоритарният пакет от “Каолин” е договорен за продажба още през декември 2012г.), “Алфа финанс” първо изкупува акциите на “Доверие” на цена 1,73 лв. всяка, а после продава 2 млн. от тях на свързаните с Прокопиев кипърски компании “Уиклеф” и “Столбърг” за цена от 1,45 лева. Така акционерите на пенсионната компания веднага са ощетени с няколко милиона лева, защото само след няколко часа “Доверие” е можела да продаде акциите на “Каолин” три пъти по-скъпо. Вместо “Доверие” обаче на 27 май именно кипърските “Столбърг” и “Уиклеф” продават на немската “Кварцверке” придобитите преди това от “Доверие” акции на “Каолин”, но вече за близо 4 лева всяка акция. Така печалбата на Прокопиев от тази схема, и то само за 2 млн. акции, е 5 млн. лева. Печалба, която “Доверие” удобно пропуска да реализира само.Важна подробност е, че сред собствениците на “Доверие” е дружеството “Грийн Ейкърс”, като то е вторият по големина акционер. Зад него стои “АМ Рисърч”, което пък е еднолична собственост на “Алфа финанс холдинг”(основното дружество на Прокопиев).Схемата с облигациите на “Алфа енерджи холдинг”“Алфа енерджи холдинг” е едно от многото дружества на Прокопиев, зад което стои “Соларпро холдинг”, занимаващо се със строежа и експлоатацията на соларни паркове. През декември 2009 г. “Алфа енерджи холдинг” издава емисия облигации за 6,2 млн. евро, която е пласирана в условията на частно предлагане, а фондът на “Доверие” изкупува част от нея. Групата на “Доверие” придобива общо 28% от емисията.Няколко смущаващи моменти разкриват поредната машинация на олигарха, като разследване на агенция БГНЕС от 2013 г. хвърля светлина върху тях. Първо “Алфа енерджи холдинг” не листва емисията за търговия на борсата, както е предвиждал първоначалният проспект. По този начин придобитите облигации от “Доверие” остават без котировки за оценка на емисията, без реална цена и без възможности да се разпоредят с нея. Второ, “Алфа енерджи холдинг” пропуска да плати на кредиторите си амортизационно плащане в края на декември 2012 г. Причината е неясна, но това явно не е притеснило “Доверие” , които се съгласяват с това предложение на емитента.След това, според одобрено на общо събрание на облигационерите решение, пенсионният фонд на “Доверие” и се съгласява да се смени емитентът и “Алфа енерджи” заменя “Алфа енерджи холдинг”. Собственик на новото дружество емитент става офшорката “Грийн бърд инвестмънт”. Неин управител е живеещият в Монако и напълно неизвестен Марсел Ян Вилий Деркс, а компанията собственик на “Грийн бърд инвестмънт” се оказва дружество, обявено в процедура по несъстоятелност. Така отговорни за плащането на дълга, в който са инвестирали “Доверие”, стават чужди дружества с неясни капитали, без никакви активи, а някои от тях и фалирали. Наистина “достойна” схема за олигарх от ранга на Прокопиев.През април 2013 г. от Комисията за финансов надзор реагират, разписвайки задължителна инвестиционна препоръка към “Доверие” да продаде облигациите. “Доверие” обаче отказва да изпълни предписанието. Така задълженията по облигациите, прехвърлени на фалирала компания, остават във фондовете на “Доверие”. Т.е. оказва се, че в актива си пенсионната компания има единствено облигации на хартия, с неясна стойност. А парите, платени за закупуването на облигациите, остават при Прокопиев – пари, набрани от пенсионните осигуровки на българските граждани.Частно слънце за Прокопиев с 43 млн. лева от парите на пенсионерите“Пи Ви Инвестмънтс” е друго свързано с Прокопиев дружество, управлявано от дясната му ръка и бивша негова секретарка Десислава Недкова, макар номинално да е собственост на “Алтернатив инвестмънтс” (което пък се притежава от кипърска офшорка).Отново БГНЕС разкрива поредната далавера, свързана с пласирани от “Пи Ви Инвестмънтс” през май 2012 г. две емисии корпоративни облигации, с които трябва да се финансира изграждането на соларни паркове.Първата емисия облигации е на стойност 32,3 млн. лева и е предназначена за изграждането на фотоволтаичната централа “Добрич”, собственост на дъщерното на “Пи Ви Инвестмънтс” дружество – “Компания за енергетика и развитие” ЕООД. Втората емисия е за 11,5 млн. лева, като целта й е да се наберат средства за построяването на друга централа – “Перун”, която е с проектна мощност от 4,92 MWp. “Перун” е собственост на друго дъщерно дружество на “Пи Ви Инвестмънтс” дружество – “Грийн енерджи парк”. Както и в случая с “Алфа енерджи холдинг” облигациите са пласирани в условията на частно предлагане, а купувач, не е изненада за никого, отново е пенсионният фонд “Доверие” .Не само е странно, че пенсионен фонд “Доверие” гласува такова “доверие” именно на Прокопиев, но тези сделки освен всичко друго са и изключително рискови, защото няма практика пенсионни дружества да поверяват парите за пенсии в проекти, чието осъществяване най-малкото не е завършено към момента на инвестицията.Разбира се, в случая подобно поведение може съвсем лесно да се обясни с влиянието, което Прокопиев вероятно има върху ръководството на фонда, а и със самото му акционерно участие в “Доверие”. Така на практика се получава изключително скандална симбиоза между личните бизнес проекти на “добрия” олигарх и нуждата от финансиране, която нужда обаче не е покрита по нормалния начин – от банки, с всички произтичащи от това рестриктивни условия, които поставя банковото кредитиране, а е реализирано със “свободни” пари на свързания с Прокопиев пенсионен фонд.Нещо повече, и при тези изкупени облигации условието е било те да се листнат на борсата, а при липса на допускане до регулиран пазар в срок от 6 месеца от издаването на емисията облигационерите са могли да поискат изплащане на стойността им, а емитентът е бил длъжен да го направи. Пенсионните компании обаче, услужливо за Прокопиев, за пореден път “пропускат” възможността да си поискат парите.Последен (засега) опит за източване на “Доверие”Репо сделката представлява прехвърляне на ценни книжа с ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена бъдеща дата. Обратното изкупуване се нарича обратна репо сделка от гледна точка на купувача на ценните книжа. Иначе казано, репо сделката може да се разглежда като краткосрочен заем срещу залог на ценни книжа.На 29.10.2012 г. трите пенсионни фонда на “Доверие” започват репо сделки за 6 млн. лв. с акции на “Каолин”, като инвестиционен посредник е “Булброкърс” (разбира се – собственост на Иво Прокопиев). Самите акции са заложени от мажоритарния собственик на “Каолин” по това време – “Алфа финанс холдинг”.На 28.03.2013 г. Комисията за финансов надзор обаче успява да спре източването на “Доверие”, като налага задължително предписание на пенсионната компания, според което не следва да се сключват нови репо сделки, както и да не се продължава срокът на вече сключените такива с акции на “Каолин” за срок от 6 месеца. От “Доверие” са принудени да изпълнят указанието на регулатора и на 31.05.2013 г. репо сделките и на трите пенсионни фонда са затворени.Тези и други подобни действия на Комисията на финансов надзор, която единствена прави опити да спре финансовите машинации на олигарха, не остават “ненаказани”. На страниците на “Капитал” и “Дневник” е подета злостна кампания против регулатора и лично против председателя на комисията Стоян Мавродиев.Заключението на държавния орган обаче е категорично – фирмите на Иво Прокопиев са извършили десетки нарушения на законодателството, включително съмнения за пране на пари, избягване на данъчно облагане, извършване на дейности извън издадения лиценз, увреждане на правата на миноритарните акционери, непредоставяне на информация относно произхода на средствата, трайно неизпълнение на наложените принудителни административни мерки, както и незачитане на влезли в сила съдебни решения на върховните съдилища.За тези нарушения са уведомени ДАНС и прокуратурата, а непрекъснатите в последните години атаки на медиите от кръга “Капитал” именно против прокуратурата, както и опитите на Прокопиев и присъдружните му политици – протежетата на Иван Костов Радан Кънев и Христо Иванов, да си осигурят послушен главен прокурор, прикрити под мантрата “съдебна реформа”, все по-лесно намират своето обяснение.Безспорен обаче остава фактът, че Прокопиев ползва пенсионния фонд “Доверие” като лична банка за финансиране на свои проекти и бизнес спекулации. Все сделки, които нормалните банки едва ли биха приели да кредитират. И докато менторства върху обществото и ни казва кое е добро и кое не е, “добрият” олигарх Прокопиев не пропуска да прибере и някой скромен лев от пенсионерите.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010