Проблемът с липсата на вода в община Панагюрище ще бъде решен окончателно през 2019 г. Дотогава трябва да е готов язовир "Луда Яна", чието строителство започва през далечната 1986 г., но е спряно през 2000 г. поради липса на средства. Днес е подписан договор с консорциума "Щрабаг – Станилов" за 56 млн. лв. за доизграждането на язовира. Това трябва да стане за 900 дни. Язовир "Луда Яна" е изключително важен проект, защото от него ще се доставя чиста питейна вода на 45 000 души в община Панагюрище и в други общини от област Пазарджик, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова при подписването на договора. "Грехота е в 21 век да имаме населени места на воден режим или без достъп до чиста питейна вода", допълни тя. Язовир "Луда Яна" В момента Панагюрище се водоснабдява от стар водопровод с дължина над 42 км и 5 помпени станции, които често аварират. Общият обем на язовир "Луда Яна" ще бъде 20 млн. куб. м. Стената му ще е висока 50 м. Очакванията са завиряването му да започне през пролетта на 2019 г. Ще бъдат изградени пречиствателна станция за питейни води, довеждащи водопроводи и други съоръжения. По време на строителството ще бъдат разкрити около 350 работни места, а след завършване на обекта ще има 30 постоянни служители. Строителството на "Луда Яна" започва през 1986 г. и прекъсва през 2000 г. с изградена частично язовирна стена и допълнителни съоръжения. След извършено задълбочено изследване на геоложкия и сеизмоложки риск е установено, че изградената до момента стена отговаря на всички изисквания за здравина и качество и може да бъде надградена. Останалите изградени съоръжения обаче ще бъдат разрушени и построени наново. Проектът е на стойност 56 млн. лв. Средствата са осигурени от Световната банка и държавния бюджет по "Проект за развитие на общинската инфраструктура". Предстои подписването на договора за язовир "Студена" Това е втория проект, който се изпълнява по заема със Световната банка за подобряване на водоснабдяването на населените места у нас подписан преди близо десетина години. В момента върви строителството на язовир "Пловдивци" в община Рудозем. Плановете са неговото завиряване да започне през пролетта на 2017 г. До дни ще бъде подписан и договора за ремонт на стената на язовир "Студена", който водоснабдява Перник, съобщи Павлова.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010