Борбата с корупцията и тероризма влиза в часа на класния още през тази учебна година, а уроците по демокрация стават задължителни за завършващите училище чрез въвеждането на новия предмет "гражданско образование" в ХІ и ХІІ клас, но от 2020 г. Това предвижда държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който въвежда Министерството на образованието и науката. По този стандарт няма да има оценка. Залага се на практиката, защото "няма по-добър начин да се научиш на демокрация от това да започнеш да я практикуваш", каза вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева при представянето на 13-тия поред образователен стандарт. Целта на "гражданското образование" е да се опознаят институциите на страната, ценностите на демократичното управление и да се формират мислещи личности, посочи Кунева. Това ще става чрез насочена работа с учениците, които "ще бъдат възпитани кое е добро и кое е зло, кое е правилно и кое не е... Изобщо какво е поведението, така че да имаме едно трезво и проспериращо общество. Това без личности няма как да стане", каза Кунева. По думите й "стандартът има за цел да адресира тази отговорност най-напред към семейството, през училищната общност, през обществото, през природата и не на последно място към личното си здраве". Гражданското образование влиза в "загубения час" Това е стандартът, в който няма да има оценка, каза зам.-министърът на образованието Диан Стаматов. Той ще се преподава в часа на класния ръководител, който е известен още като "часът на междучасието", защото по-големите ученици просто не влизат в час или още "изгубеният час", допълни Стаматов. По думите му сега идеята е да се превърне в най-интересния час, в който учениците ще влизат с желание. В "часа по всичкология"... Знания по девет теми ще се дават през новата учебна година в часа на класния, който е на път да се превърне в "час по всичкология". Новите теми, които влизат за първи път в часа на класния, са борбата с тероризма и корупцията. Всички ученици ще получават знания какво трябва да правят при терористична заплаха и при кибератака. За това обучение от І до ІV клас е предвиден 1 час годишно, а от V до ХІІ клас – по два часа годишно. Противодействие на корупцията започва да се учи от V клас с по един час на година до VІІІ клас, а от ІХ до ХІІ клас са предвидени по два часа годишно. Най-много часове ще има за безопасност и движение по пътищата. За първокласните – 16 часа, за второкласниците и третокласниците – по 8 часа, а от ІV до VІІ клас по 6 часа. От осми клас не са предвидени такива часове. Затова пък от І до ХІІ клас учениците ще се възпитават на патриотизъм и национално самочувствие. Предвидените часове са четири за цялата година. Пак от І до ХІІ клас учениците ще получават знания при защита от бедствия, аварии и катастрофи и как да окажат първа помощ. В началното образование (І - ІV) са предвидени по 4 часа годишно, а от V до Х клас по 5 часа годишно, след което по 3 часа на година. Всички ученици ще бъдат обучавани как да се справят с насилието, гнева и агресията и мирно да решават конфликтите помежду си. За началното образование за това е предвиден 1 час годишно, а от V до ХІІ клас по два часа. По пет часа годишно военно обучение и защита на родината ще има в ІХ и Х клас. Това не е ново и сега го има, друг е въпросът доколко се преподава, коментираха от МОН пред Mediapool. По два часа годишно финансова и правна грамотност ще се преподава от VІІІ до ХІ клас. В последния ХІІ клас са предвидени – 12 часа годишно, като тогава ще са и уроците за "моето първо работно място". За първи път в часа на класния ще бъде застъпена и темата за кариерното ориентиране, за която ще се отделя по един час годишно в ІV, VІІ, Х и ХІІ клас. Това са класовете, след които децата започват да кандидатстват. Сегашните седмокласници първи ще учат "гражданско образование" Сегашните седмокласници ще са първите, които ще участ новия предмет "гражданско образование" в ХІ клас през учебната 2020 /2021 година. Той ще замени сегашния предмет "Свят и личност". Предметът ще е един от задължителните осем в ХІІ клас. Предвидени са 36 часа за уроци за демокрация, как да се гласува, какво е изборна манипулация, преференциален вот, малцинствени политики, данъци, осигуровки, основни права и задължения и т.н., обясни Кунева. По него ще се правят и проекти, ще има и упражнения. Препоръчва се оценяване на входното ниво с тест или друг вид контролна работа и на изходното ниво в края на учебната година. Учениците ще получат текущи оценки по всяка тема, както и срочни и годишна оценка. Основната тежест в оценяването на знанията им ще идва от практическата им дейност и упражненията (50%). Натрупаните нови знания ще носят до 34%, а останалите се разпределят по равно от оценката за входно и изходно ниво и оценката върху целия материал. "Ритуализация" на училищния живот Досегашният препоръчителен характер на ритуалите в училището, т.нар. от МОН "ритуализация" на училищния живот става задължителна, стана ясно от обясненията на зам.-министър Диан Стаматов. По думите му всяко училище само ще определи кои ритуали са задължителни за учениците. Училищните ритуали са свързани с началото и края на учебната година, официалното раздаване на удостоверенията за завършена степен на образованието, награждаване на отличниците, поддържане на училищен кът и съхраняване на училищното знаме, честване на официални празници, изпращане на зрелостниците, традиционни срещи с бивши възпитаници на училището. Препоръчва се още да се въведе училищна униформа, чиято цена на родителите излиза по-скъпо от купуването на маркови дрехи, и знаци и символи. С цел патриотично възпитание на учениците на тържествата ще се пуска националния химн, а българското знаме трябва да стои на фасадата на училището. Етичен кодекс и ученически съвети Въвежда се още всяко училище да има етичен кодекс на ученика, в което то само ще определи правилата за поведение, каза Диан Стаматов. Като пример той посочи – да бъдем добри, да бъдем приятели, да постигнем мечтите си заедно. 51 СОУ "Елисавета Багряна" в София, чийто директор Асен Александров е съветник на образователния министър, вече въведе етичен кодекс за поведение в социалните мрежи. Поводът беше брутални клипове, които се качват от ученици в мрежата. По времето на социализма също имаше правила, които трябваше да спазваш и да ги знаеш наизуст за да станеш първо чавдарче, а после пионерче и накрая комсомолец. Имаше и песен, която трябваше да знаеш. Шестте правила, за да станеш чавдарче звучаха така: Чавдарчето родината свободна, обича като своя майка родна Чавдарчето труда обича, на помощ първо се притича Малките чавдарчета са добри другарчета Чавдарчето е весело дете, играе, пее, учи се, чете Чавдарчето учтиво поздравява, то възрастните хора уважава Чавдарчето е примерно в къщи и във клас, то помни: "Пионер ще стана аз" Въвеждат се и "ученически съвети", съобщи Стаматов. По времето на социализма имаше т.нар. отрядни съвети с отряден председател и отговорници по различните видове дейности. Те обсъждаха поведението на "провинил се" ученик, както и в какви мероприятия да участва класа. Отсъствието от манифестация или отказа да стоиш пред нечий паметник на страж можеше да коства намаляване на поведението. В училището се издаваше стенвестник и т.н. Сега това се представя като "ученически демократични практики", а акцентът се поставя на доброволчеството, по думите на Стаматов. Като такива са посочени освен създаването на училищни медии, още кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда, обучения на връстници от връстници, ученици-наставници, младежко лидерство, клубове по интереси, проучвания сред учениците, решаване на конфликти и превенция на агресията и т.н.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010