При 32 партии и коалиции са установени нарушения при финансирането на предизборната кампания за местния вот през 2015 г., съобщи Сметната палата в четвъртък. На вота преди година са участвали 71 политически партии и 3 коалиции, регистрирани в ЦИК, а при одита Сметната палата е проверила 53 партии и 2 коалиции. 18 партии и една коалиция не са обект на проверката заради неподаден отчет, неявяване самостоятелно на изборите или заради отчетени приходи и разходи под 1000 лв., което не е предпоставка за извършване на одит.  Според информацията на Сметната палата три политически партии са подали отчетите си със закъснение – след 30-дневния срок от деня на вота, каквото е изискването на Изборния кодекс. Девет политически партии не са предоставили информация за направени дарения от физически лица, а шест - декларации за произход на дарени средства в размер над минималната работна заплата. Осем партии не са представили данни за финансиране със средства на кандидати, а други шест партии – декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата. В документите на 4 партии е липсвала информация за безвъзмездно предоставени вещи и декларации за собственост на вещите, а други шест - за рекламни и PR агенции. При проверка дали законно са набирани средства за финансиране на предизборната кампания са установени неотчетени приходи от 10 партии и една коалиция. Една политическа партия не е спазила изискването приходи над 1000 лв. да се получават по банков път. От парламентарно представените формации от ГЕРБ са изпратили със закъснение, в несъответствие със сроковете по Изборния кодекс, информация за 26 случая на безвъзмездно предоставени вещи и 6 рекламни агенции, с които партията е работила в предизборната кампания. При останалите формации, представени в НС нарушенията са свързани с несъответствия между декларирани приходи и разходи в размер на по няколко хиляди лева.  Разходите на АБВ за самостоятелно участие в изборите не съответстват на отчетените, тъй като неправилно в декларацията са включени 106 129 лв., предоставени за участието на партията в местни коалиции, посочва Сметната палата. При БСП са установени приходи, надвишаващи декларираните с 4 187.76 лв. Oтчетените разходи за предизборната кампания на партията са с 11 310 лв. по-малко от установените. Социалистите не са предоставили и информация за 10 дарения, 10 финансирания със средства на кандидати, 2 декларации за произход на средства, както и наименованието на една рекламна агенция, с която партията работи. При ДПС са установени разходи, които не съответстват на отчетените със 7 942.57 лв., които са осчетоводени след представянето на отчета в Сметната палата. В отчета на партия "Атака" установените приходи не съответстват на декларираните в отчета с 2012 лева, а установените разходи надвишават с 4063 лева декларираните. При Реформаторския блок установените приходи не съответстват на декларираните с размера на неотчетените непарични средства на кандидати - 2898 лв., посочва одитната институция. При Българския демократичен център установените разходи не съответстват на отчетените със 733 лв., а два разхода, надвишаващи 1000 лв., не са извършени по банков път, каквото е изискването на Изборния кодекс. При Националния фронт за спасение на България, част от парламентарната коалиция "Патриотичен фронт", е установено несъответствие в приходите в размер на 120 лв.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010