За трети пореден месец броят на безработните у нас продължава да намалява и достига 8.4% в края на юни, отчете Агенцията по заетостта. Това е характерно за летните месеци, заради временното наети лица в теристическия бранш и селското стопанство. България е в топ три на страните по спад на безработните в ЕС, сочат последните данни на Евростат, публикувани в началото на юли. Европейската статистическа служба отчита на спад на хората без работа от 10% на 7.3% в края на май. Разминаванията в данните се дължат, защото Агенцията по заетостта отчита равнището на база на регистрираните безработни в бюрата по труда, докато данните на Евростат обхващат и хората, които не са регистрирани на борсата.   За година над 40 000 българи са си намерили работа   В сравнение с юни 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1.2 процентни пункта. Намалението на месечна база е с 0.3 процентни пункта.   Към 30 юни в бюрата по труда са регистрирани 274 276 безработни лица, или с 11 970 лица по-малко спрямо края на май. На годишна база безработните са с 41 425 по-малко, отчитат от Агенцията по заетостта. Трябва да се има предвид, че голям брой българи в трудоспособна възраст напускат страна в търсене на препитание в чужбина. За 2015 г. техният брой беше 30 000 души. Тенденцията се запазва и през тази година, показват данните на Института за изследване на населението и човека при БАН. На работа през юни 2016 г. са постъпили общо 22 535 безработни, от които 20 798 – на първичния пазар на труда.   1737 лица са включени в субсидирана заетост. 689 от тях са започнали работа по програми за заетост, 69 – по насърчителни мерки на държавата. По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 979 безработни. Свободните работни места са 18 263   В бюрата по труда са заявени 18 263 свободни работни места. От тях частният сектор е обявил 13 434, които са близо 74% от всички заявени свободни работни места през юни.   Най-много свободни работни места са заявени от работодатели в сезонно зависимите дейности – преработващата промишленост (5653 места), търговията (2912 места), хотелиерството и ресторантьорството (2174 места). Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1023 места), от държавното управление (948), от административните и спомагателните дейности (932 лица).   В сферата на строителството и селското и горско стопанство предлаганите работни места остават сравнително малко предвид сезона – съответно 732 места и 713 места. Безработицата у нас е по-ниска от средната за ЕС   Безработицата у нас е по-ниска от средната за Европейския съюз, сочат последните данни на Евростат.   В края на май без работа са 7.3 на сто от българите, докато в ЕС е 8.6 на сто. Това е най-ниското ниво от март 2009 г. В 26-те страни членки е отчете спад на броя на безработните. Единствено в Австрия има ръст от 5.9% на 6.1%, а в Латвия е без изменение.   Най-ниска е безработицата в Чехия (4%), Малта (4.1%) и Германия (4.2%). Най-високите нива на безработни са в Гърция (24.1%) и Испания (19.8%).   България е на 14-та позиция сред 28-те страни членки с 7.3%.   Най-голям спад на безработицата е отчетен в Кипър (от 15.3% на 12%), Хърватия (от 16.2% на 13.3%), България (от 10% на 7.3%) и Испания (от 22.5% на 19.8%).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010