Европейската комисия прие днес т. нар. Щит за личните данни на граждани ЕС, съхранявани в САЩ, съобщи пресслужбата на институцията.   Въвеждат се строги задължения за дружествата, обработващи данни. По силата на новата договореност министерството на търговията на САЩ ще наблюдава постоянно дали компаниите спазват правилата, които са приели по свое желание. Ако дружествата не спазват правилата, ще подлежат на наказания и ще бъдат заличени от списъка.   ЕС получи уверения от САЩ, че спрямо достъпа на обществените служби за целите на законността и националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения и механизми за надзор. За първи път всеки гражданин на ЕС ще разполага с механизми за правна защита в тази област.   САЩ изключиха безразборното масово наблюдение на лични данни, предавани към тях съгласно новата договореност. Службата на директора на американската Агенция за национална сигурност (АНС) поясни, че събирането на данни може да се извършва единствено при определени условия и е необходимо да бъде възможно най-целенасочено.   Уточнени са и въведените гаранции при използването на данни при такива извънредни обстоятелства. Държавният секретар на САЩ въведе за европейските граждани възможност за правна защита в областта на националната сигурност чрез омбудсман към Държавния департамент.   Всеки гражданин, който мисли, че е била извършена злоупотреба с данните му, ще може да използва няколко достъпни механизма за решаване на спора на приемливи цени. В идеалния случай самото дружество, събирало данните, ще взима решение по жалбата или ще бъде предоставен безплатен механизъм за алтернативно решаване на спорове. Гражданите могат да се обръщат към националните власти за защита на данните, които ще работят съвместно с Федералната търговска комисия по разглеждането и решаването на жалбите на граждани на ЕС. Ако случаят не бъде решен чрез някой от другите способи, като крайна мярка ще има арбитражен механизъм. Във връзка с правната защита за гражданите на ЕС в областта на националната сигурност ще работи омбудсман, който е независим от разузнавателните служби на САЩ.   Чрез този механизъм за оценка ще се извършва наблюдение над прилагането на новите правила, включително спазването на поетите отговорности и уверенията за достъпа до данните за целите на правоприлагането и националната сигурност. Европейската комисия и министерството на търговията на САЩ ще извършват този преглед и ще привличат за участие в него национални експерти в областта на разузнаването от САЩ и от европейските служби за защита на данните. Комисията ще използва всички други налични източници на информация и ще изготвя открит доклад до Европейския парламент и Съвета на ЕС.   Решението за въвеждането на новите правила влиза в сила незабавно. Комисията ще представи кратък наръчник за гражданите, в който са обяснени средствата за правна защита, в случай че някой се съмнява в неправомерно използване на личните му данни.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010