Кадровата криза в армията налага нестандартни решения. Във вторник правителството реши да  позволи на военните, които през последните 10 г. са напуснали или са били съкратени, да се върнат.   Това предложение за промяна в Закона за отбраната не е придружено публично от съответните разчети и не е ясно какъв ефект би имало в действителност.   Логично излиза и въпросът какво ще бъде нивото на офицерите, които десет години са се занимавали с какво ли не, но не и с военно дело.   Според неофициална информация вакантните длъжности във въоръжените сили вече са над 4500, като някои от поделенията вече съществуват само на книга. Военното министерство призна, че не е в състояние да привлече качествени кадри на пазара на труда, а и продължава процесът на напускащи.   В същото време в поделенията все повече негодуват, че задачите стават повече, а хората все по-малко. Дори политическото и висшето военно ръководство на армията признават, че недостигът на кадри вече заплашва сигурността.   За да отговори на ситуацията, военният министър Николай Ненчев обяви, че ще търси срещи с премиера, финансовия министър и президента за повишаване на заплатите, но вече няколко месеца няма конкретен резултат от усилията му. В момента войниците започват с начална заплата 609 лева.   Правителството във вторник предложи и законови промени, които предвиждат намаляване на възрастта за прием на войници от 32 на 28 години и на пределната възраст, до която ще служат от 50 на 46 години.   Така те ще могат да придобият необходимите 18 години, действително изслужени на военна служба, за да се ползват от възможността за ранно пенсиониране.   В същото време се увеличава пределната възраст за сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, офицери със звание "майор" и "подполковник" на 55 години, за да могат да служат по-дълго време.   Регламентират се и въпросите на полагането на извънреден труд от военнослужещите, като се дава детайлна уредба на дежурствата и компенсирането на извънредния труд над нормалната му продължителност.   Освен че армията няма достатъчно професионални войници, въоръжените сили имат и сериозен проблем с резерва. В него вече трябваше да има 3000 души, а са записани едва няколкостотин.   Сега правителството с промени в Закона за резерва създава Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка.   Все още няма публично известни разчети и за този център.    Освен това правителството дава възможност по време на "обучението на доброволен принцип на българските граждани да се провеждат практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси по ред, определен с уставите и наставленията на въоръжените сили".   Дава се и възможност български граждани, завършили висши училища и преминали военна подготовка, да могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация "офицер от резерва".

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010