Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) масово са неподготвени и объркват избирателите, обучителното звено към Централната избирателна комисия (ЦИК) не отговаря на очакванията, а и като цяло не е добре членове на ЦИК да пътуват по страната и да разясняват задължената на местната изборна администрация. Това да се прави от специално наети за целта експерти. Около такива изводи се обединиха експерти, наблюдатели и членове на ЦИК в четвъртък по време на кръгла маса "Изборен процес – състояние и перспективи". Дебатът бе организиран от ЦИК и обществения съвет към нея. Въпреки, че до края на идния месец парламентът предстои да приеме промени в Изборния кодекс, нито един представител на законодателната власт не присъства на обсъждането. Впечатление направи отсъствието и на представители на другите институции, които също са ангажирани с изборния процес. В началото се появи представител на Министерския съвет, а към самия край на дискусията дойдоха няколко души от главна дирекция ГРАО и от "Информационно обслужване". По време на същинската част, обаче, в която експерти и изборна администрация констатираха редица проблеми в технологията на организацията на вота, интересът от останалите институции бе нулев. Про форма минаха и презентациите от страна на ЦИК. Така например по най-наболялата тема – масовото непознаване на законодателството от страна на секционните избирателни комисии, които са най-предна линия в деня на вота, представители на комисията предпочетоха да говорят по принцип, отколкото да откроят конкретни проблеми и примери. Показателно за нивото на дискусията бе изказването на члена на ЦИК Ерхан Чаушев (излъчен от ДПС) в отговор на критиките, отправени от експертите за обучението на СИК. "Обучението е целенасочен процес с поне две дейности – преподаване и учене", заяви Чаушев. "Обучението е двуединство....Не е само преподаване, трябва да има и самоподготовка", каза още Чаушев и от думите му се разбра, че самите членове на СИК не желаят да познават разпоредбите в Изборния кодекс. "Можеш да закараш коня до реката, но не можеш да го накараш да пие от нея, ако ме разбирате какво искам да ви кажа", продължи той с народни мъдрости. От негова гледна точка проблемът се състои в това, че изборната администрация е около 70-80 000 души и проблемът е в групирането им. Обучението било трудно, тъй като повечето хора работели и трябвало да им бъде преподавано вечер, когато били уморени и не възприемали. Затова Чаушев предложи "вербализмът да бъде намален за сметка на ситуационните игри за членове на СИК". "Трябва да алгоритмизираме процеса с прости думи и други дейности", заключи той и дори предложи целогодишни обучения за СИК-овете. Според колегата му Иво Ивков (излъчен от РБ) не е проблемът само в необразованите членове на СИК, а и в това, че "маси откровено неграмотни хора се бутат към урните". "Никъде няма идеален свят и 100% честни избори – нито във Великобритания, нито в САЩ", каза още Ивков. Той категорично се обяви против прокрадналите се идеи административните съдии, гледащи изборни дела, да се сертифицират като специалисти по Изборен кодекс. "Кой ще сертифицира съдия? Има едно право – съдът задължително познава закона, дори да не го познава", допълни Ивков. И се обяви против лансирания от експерти вариант ЦИК да обучава експерти, които от своя страна да обучават РИК, ОИК и СИК. "Това обучително звено с допълнителни експерти ще гълта допълнителен ресурс. Настоящата система е що-годе добра. Законодателят казва, че ЦИК обучава, като каже друго, ще правим друго", каза още Ивков. По думите на Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда изборният ден на вота "2 в 1" през октомври "бе наситен със сигнали, че гласоповадатели на получават бюлетина за референдума". Тя отбеляза различната практика на СИК в различните населени места по даване на различни бюлетини за местните избори и за допитването. И допълни, че е необходимо СИК да осигуряват толкова подписи в избирателните списъци, колкото бюлетини има в урните. Цонева отбеляза, че членовете на секционните комисии изобщо не се съобразяват със защитите на бюлетините. "В СИК-овете предварително се откъсват от кочана и разпластяват бюлетините, откъсва се контролният номер, без да се сравнява с този на кочана, а бюлетината се подпечатва предварително с два печата. Защо тогава се правят толкова защити, след като членовете на СИК се не съобразяват с тях", попита експертът. Повечето наблюдатели се обединиха около идеята, че изборната администрация трябва да се департизира. Ако пък това е невъзможно, по думите на бившия депутат от БСП и настоящ шеф на Института за социална интеграция Ивелин Николов, трябва да се помисли за регламент, в който самите партии да образоват квотите си в избирателните секции. В крайна сметка обаче председателката на ЦИК Ивилина Алексиева изтъкна, че комисията е изпратила в парламента своя анализ на проведения вот още след изборите през 2014 година. До момента реакция по него няма.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010