Приета е инструкция за начина, по който от 1 април 2016 г. ще може да става смяната на доставчика на електроенергия както при първоначално излизане на свободния пазар, така и при последваща смяна на търговците на ток или връщането на регулирания пазар, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране във вторник. Целият процес ще се администрира от трите електроразпределителни предприятия (ЕРП), където ще се подават заявленията за смяна на доставчика, тъй като на практика тези дружества управляват потоците на електроенергията. Документите ще може да се внасят както от самите клиенти, така и от новия им доставчик, когото те просто трябва да упълномощят да движи процедурата от тяхно име. Нотариалната заверка на тези пълномощни ще се прави от бъдещия им снабдител и ще е напълно безплатна за клиентите. Очакванията са не само битовите, но и стопанските потребители по-скоро да предпочетат да делегират права на новия си търговец, вместо те да се занимават. Причина за това е и изискването за подаване на заявлението през интернет с електронен подпис, какъвто имат малко физически лица. Смяната на доставчиците ще става от първо число на следващия месец от заявката, но ако е направена до 10-то число. За три дни трябва да се направи проверка дали клиентът няма стари неплатени сметки за ток. Тя също ще става служебно като електроразпределителното дружество, информирайки предишния снабдител за оттеглянето на клиента му, ще получава информация дали той си е уредил сметките. Ще се провери и дали потребителят не е подписал договори и с други доставчици за същия обект. Ако се открият проблеми, има срокове за информиране на потребителя и за отстраняването им. Ако това не бъде направено от клиента, смяната на доставчика се прекратява, предвиждат инструкциите. Цялата тази процедура ще е безплатна за клиентите. Ако обаче битов потребител например досега се е топлил с централно парно в големите селища или с въглища по селата, а започне да се отоплява с ток, той трябва да предупреди електроразпределителното предприятия, тъй като попада в друг профил на потребление. Същото се отнася и ако например стопанско предприятие увеличи производствените си мощности. Трите ЕРП-та имат различни видове профили и това също трябва да бъде съобразявано. Приемането на тази инструкция от регулатора на практика дава реален старт от 1 април на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители. Специално битовите обаче надали ще бързат да се възползват, тъй като в момента на регулирания пазар, където цените се определят от КЕВР, те ползват по-евтино електричество. Всъщност всичко зависи от ценовата политика на регулатора от 1 юли, когато идва традиционното определяне на тарифите по веригата производство – пренос – разпределение и снабдяване с електроенергия. Съществено значение обаче ще има и поведението на търговците на ток и дали те ще започнат агресивна битка за битови клиенти. Освен това до лятото вече трябва да е ясен и моделът за либерализация на пазара и как ще бъдат защитени енергийно бедните. Въвеждането на нов модел на енергийните помощи, които да не са само за отопление през зимата, ще развърже ръцете на КЕВР при определяне на крайните тарифи на тока. Практиката при освобождаването на пазара на ток в европейските страни сочи, че минимум три години отнема раздвижването на потребителските нагласи и интерес за търсене на конкурентни цени, а не да чака държавно определяните.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010