Ръстът на икономиката продължава възходящия си тренд в края на годината движен основно от нарастването на вътрешното потребление. Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е 3.1% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо година по-рано, като на тримесечна база увеличението е с 0.8%. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).   За сравнение през третото тримесечие растежът беше 2.9% на годишна база и 0.7% на тримесечна.   Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, които са обект на последващи актуализации и ревизии, както и на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.   БВП в стойностен обем по текущи цени   Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 23.97 милиарда лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие е 20.72 милиарда лeвa.   Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което в стойностно изражение възлиза на над 18.8 млрд. лева. През четвъртото тримесечие бруто капиталообразуването е 6.33 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.   Тримесечни изменения   Ръстът на БВП се увеличава с 0.8% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо предишното. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.   Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал - с 0.8% и крайното потребление - с 0.7%.   Годишни изменения   На годишна база ръстът на БВП е 3.1% през последното тримесечие на 2015 г. спрямо година по-рано. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.3%.   Крайното потребление регистрира положителен растеж от 2.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита нарастване с 1.4%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7% и 1.7%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010