6,5 милиона българи дишат опасно мръсен въздух

16 Януари, 2016 - 06:50 - Klassa.bg Rss - всички новини

 Финият прах навлиза дълбоко в белите ни дробове и дори в кръвта. Трови с арсен, кадмий, живак, никел
 
Над 90% от населението на България е изложено на наднормени нива на фини прахови частици - замърсителят на въздуха, който нанася най-големи вреди на човешкото здраве в Европа, по данни на Европейската агенция по околна среда.
Средно за Европа едва 38% от хората са изложени на същия риск, което ни отрежда незавидна позиция. През последните две години във всички населени места, включени в мониторинга на българската изпълнителна агенция по околна среда, са регистрирани превишения на средноденонощната норма. Това прави замърсяването с фини прахови частици основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната. "Някои от тези частици са толкова малки (една тридесета до една пета от диаметъра на човешки косъм), че те не само проникват дълбоко в нашите дробове, но и преминават в кръвта ни също като кислорода. Тези частици може да бъдат
съставени от различни химични компоненти, дори тежки метали като арсен, кадмий, живак и никел
- се казва в специалния информационен проект "Сигнали 2013" на Европейската агенция по околна среда.
Фините прахови частици насищат въздуха на всеки по-голям град. Допустимата средноденонощна концентрация на ФПЧ 10 е 50 микрограма на кубичен метър, a за безопасно се счита превишението й до 35 дни в годината. В 27 измервателни пункта тези превишения са по-малко на брой през 2014 г. в сравнение с 2011 г. - годината, от която са данните, които класираха България като най-замърсената страна в Европа, Перник - като най-мръсен град, а София - като най-мръсната столица в Европа. Но как да се зарадваме на тази информация, когато цифрите за 2014 г. показват, че във Видин и Монтана хората са били изложени на прахово замърсяване близо половин година -171 дни! Следват Ловеч със 150 дни, Плевен със 142 дни и Варна (автоматична измервателна станция Батак)със 133 дни. Данните до трето тримесечие на 2015 г. потвърждават тази тенденция. Само Монтана бележи леко подобрение, като излиза от Топ 5 на градовете с най-мръсен въздух.
На този фон шампионът от 2011 г. - Перник - трябва направо да почерпи, защото го откриваме едва на 9-о място за 2014 г. със 113 превишения на средноденонощната норма. От юни 2013 г. работи нова сероочистваща инсталация в ТЕЦ "Република"-Перник, която намалява значително емитираните серни оксиди и прахови частици.
Още от 2013 г. в Перник
няма превишения на
нормите за серен диоксид,
а дните с превишения на нормите за фини прахови частици, прогресивно намаляват.
Другият град, който може да се похвали, че е изпаднал от челото на тази непрестижна класация, е Пловдив. През 2011 г. той беше на второ място веднага след Перник. През 2013 г. излезе на първо със 173 превишения, отчетени на пункт "Каменица" и 143 на пункт "Баня старинна". През 2014 г. цифрите са вече съответно 79 и 111 и продължават да намаляват. Най-чист е въздухът в Бургас (с изключение на квартал "Долно Езерово") и Шумен. Превишения на нормата за фини прахови частици не са регистрирани въобще, единствено на извънградски фонови станции.
Битовото отопление изхвърля в атмосферата повече фини прахови частици от всички други източници, взети заедно. През 2013 г. на него се дължат 59% от общото количество. Този вид замърсяване има ясно изразен сезонен характер, подчертават от Изпълнителна агенция по околната среда. През зимния отоплителен сезон се наблюдава значително повишаване на нивото на замърсяване в почти всички автоматични измервателни станции. Например в Шумен и Пазарджик само за месеците от януари до март 2015 г. са регистрирани съответно 37 и 40 дни на наднормено прахово замърсяване. Те са достатъчни, за
да бъде превишена годишната норма
на безопасност,
въпреки регистрираните през другите две отчетени тримесечия 0 дни. Останалите източници на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените дейности, транспортът, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки в общините. Климатичните условия в страната също допринасят за това с относително ниската скорост на вятъра и продължителните засушавания.
Замърсяването с фини прахови частици е основният проблем на въздуха и в София. На територията на столицата са разположени шест автоматични измервателни станции за качество на атмосферния въздух - в "Дружба", "Надежда", "Хиподрума", "Павлово", при Орлов мост и на Копитото. Анализът на данните показва, че само до септември 2015 г. станциите
в "Павлово" и на Орлов
мост са вече преминали безопасния праг
на превишенията съответно с 45 и 36 дни. Цифрите от останалите станции също не са далеч от него. И ако си мислите, че няма как да има прах на Копитото - лъжете се. Дори там нормата е била превишена в два дни. В София най-запрашени са районите в близост до големи пътни кръстовища, както и кварталите без централно отопление.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010