Европейската комисия днес представи насоките си за бъдещото общо законодателство за авторското право в ЕС.До пролетта на следващата година Брюксел се ангажира да представи законопроекти по представените днес приоритети, които "да гарантират широк достъп на европейците до законно предлагано съдържание, както и по-добра защита и справедливо заплащане за авторите и другите притежатели на права".Измежду планираните мерки са:- създаване на общоевропейска платформа за търсене и използване на съдържание (например филми), достъпно само за някои държави членки, от всякакви европейски източници;- посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без предварително разрешение от носителите на правата;- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според Еврокомисията се намират в състояние на правна несигурност.През следващите месеци ще бъдат преразгледани:- законодателството за интернет потребителите, които "качват снимки на сгради и публични художествени творби, постоянно разположени на обществени места";- справедливото разпределение на приходите от онлайн използване на творби, защитени с авторско право, които са "резултат от инвестициите на творци и творчески индустрии".След широк дебат дали употребата на хиперлинкове в интернет за препратки към защитени с авторски права източници трябва да се таксува. Комисията обеща, че няма да въвежда такси за използването на такива хипервръзки.С мерките си комисията прави опит и да ограничи пиратството – според организацията колкото по-лесен е достъпът на потребителите до платено съдържание, толкова по-малко те биха се сдобивали с него незаконно. Прекъсването на финансирането на предприятия, които печелят от пиратство, и улесняването на премахването на незаконно съдържание от интернет са също измежду планираните мерки за борба с кражбите на съдържание.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010