Структурните слабости на икономиката ограничават потенциала за по-бърз растеж. Има слабости в управлението и надзора на българските банки. Това се казва в становището на международната рейтингова агенция "Фитч" (Fitch Ratings), която потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута от "BBB-" и в местна валута от "ВВВ", като перспективата е стабилна, съобщи Министерството на финансите. Потвърждават се и таванът за рейтинг на страната от "ВВВ+", както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута "F3". Рейтингът на България се подкрепя от по-силните външни финанси в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг "ВВВ", посочва в становището си "Фитч". Излишъкът по текущата сметка е съчетан с високо ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилост на валутния борд. Въпреки това публичният дълг се приближи до средния, който е характерен за групата държави с рейтинг "ВВВ" заради еднократните разходи, свързани с Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), което ерозира предишната устойчивост на рейтинга, посочват от "Фитч". От друга страна структурните слабости на икономиката ограничават потенциала за по-бърз икономически растеж, смята рейтинговата агенция. Ревизия на растежа в посока нагоре Въпреки това "Фитч" отчита, че текущото икономическото развитие на България през тази година е по-добро от очакваното заради силния износ. "Слабият вътрешен сектор, поставен под натиск заради спада на потреблението на домакинствата и инвестициите в частния сектор, бе засенчен от силния ръст на нетния износ", отбелязва агенцията. След като растежът през първите три тримесечия на 2015 г. бе средно 2.7%, международната агенция ревизира в посока нагоре очакванията си за тази година от 1.2%, каквато беше оценката й през юни, на 2.5% сега. Повишени са очакванията на "Фитч" и за следващите две години, като растежът ще бъде по-балансиран, посочват от финансовото министерство.  За 2016 г. и 2017 г. международната агенция очаква среден ръст на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) от 2.6 на сто. Текущата сметка ще остане положителна, като очакванията за страната са по-благоприятни в сравнение с останалите държави, оценявани със същия рейтинг. Силният прираст на нетния износ кара "Фитч" да очаква излишък по текущата сметка от около 2% от БВП през 2015 г. при положение, че медианната оценка за държави с рейтинг като нашия е за дефицит от 2.1% от БВП. За следващите две години агенцията прогнозира излишъци от 1.1% и 1.5%. Що се касае до външния дълг – общите нетни задължения в икономиката се очаква да останат над медианните 4.3% при 21.3% от БВП за 2015 г. Съотношението е на устойчив низходящ тренд от пика си през 46.7% от БВП през 2009 г. Базирайки се на данните на Международния валутен фонд, сметките на "Фитч" показват, че нефинансовият частен сектор формира близо 70% от брутния външен дълг на България, половината от който е от вътрешнофирмени кредити. "Фитч" прогнозира по-висок бюджетен дефицит от планирания през 2016 г. По отношение на влошаването на бюджетната позиция през 2014 г. в резултат от отчетения еднократен ефект от подкрепата за банковия сектор, е отбелязано, че това няма да доведе до стартиране на процедура по прекомерен дефицит. Еднократните разходи за осигуряване на средства за ФГВБ с цел стартиране изплащането на гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка доведе добюджетен дефицит от 5.8% през 2014 г. Бюджетният недостиг се увеличи заради включването на ФГВБ в сектор "Държавно управление". За тази година очакванията на „Фич“ са за дефицит от 3% от БВП. Финансовият министър Владислав Горанов допусна, че той може да възлезе и на 3.3% от БВП заради допълнителните разходи на министерствата отпуснати при актуализацията на бюджета. Предварителните данни за изпълнението му към края на ноември обаче дават индикации, че дефицитът може да се вмести и в първоначално планираните до 3% от БВП. От началото на годината финансите на страната се подобряват заради растежа на приходите над правителствените прогнози, а разходите се удържат. За 2016 г. "Фитч" очаква да види бюджетен дефицит от 2.5% от БВП, след като прогнозира спад на капиталовите разходи. С прогнозата си агенцията смята, че правителството няма да може да изпълни заложената цел за дефицит от 2% от БВП. Прогнозите на "Фитч" са за по-лек ръст на приходите, но и за подобен прираст на бюджетните разходи. Агенцията отчита, че една част от приходите правителството залага да дойдат от концесии и неданъчни приходи. Кабинетът планира да получи от концесията на столичното летище 600 млн. лв., с които да покрие дълговете на БДЖ. В бюджета обаче не е заложено какво се случва при неуспех на концесионната процедура, което крие рискове за изпълнението. Банковият сектор крие риск По отношение на банковия сектор "Фитч" отново посочва, че са налице слабости в управлението и надзора в българските банки, които са били подчертани след фалита на КТБ през 2014 г. Въвеждането на европейската директива за възстановяване и преструктуриранена банки у нас намалява възможността за държавна подкрепа, отбелязва агенцията. Според нея една последваща подкрепа за местния банков сектор представлява потенциален риск за държавния бюджет. Извършването на преглед на качеството на банковите активи през 2016 г. би прояснило финансовото състояние на сектора, чието изясняване се забави, и може да възстанови доверието в системата. "Оценките за рейтинга на България са ограничени от структурни пречки, които продължават да подкопават силния растеж и да ограничават конвергенцията на България със стандарта на живот в Западна Европа", посочват от "Фитч". Стабилната перспектива на страната отразява оценката на международната агенция, че рисковете за кредитния рейтинг са балансирани. Според агенцията факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг включват потенциално възникване на нестабилност в банковия сектор, което може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, по-високи бюджетни дефицити, което евентуално ще застраши стабилността на публичните финанси, както и по-нисък икономически растеж спрямо държавите, оценявани със същия рейтинг. Положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичния дълг, по-висок растеж на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходи, и устойчиво подобряване на управлението и работата на институциите, посочват от "Фитч".

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010