Безработицата в България пада до 9.4 на сто през септември, което се равнява на 313 хиляди души. Всеки пети от тях е младеж на възраст до 25 години (20.7%). Това сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат.   Безработицата у нас следва европейската тенденция за плавно понижаване. Спрямо август безработните намаляват с 0.2 процентни пункта, докато на годишна база спадът е с 1.9%.   По данни на Агенцията по заетостта от средата на октомври безработицата у нас намалява за шести пореден месец до 9.2%. На годишна база нивото на показателя е по-ниско с 1.3 процентни пункта.   Данните на Евростат за безработицата и тези на българската Агенция по заетостта се различават, защото европейската служба оценява нивото на безработицата на базата на икономически активните лица.   Българското ведомство прави статистиката си само на база на регистрираните в бюрата по труда. Много българи обаче не се регистрират, тъй като нямат право да получават парични помощи.   Средното ниво на безработицата в целия Европейски съюз е 9.3 на сто, а в еврозоната – 10.8%.   За еврозоната е отчетено намаление на броя на безработните както на месечна, така и на годишна база. През август делът е бил 10.9%, а през септември 2014 г. - 11.5%. Сегашното ниво на безработицата в еврозоната е най-ниското от януари 2012 г. Безработицата в целия ЕС през август е била 9.4%, а през септември миналата година – 10.1%. Последните данни показват, че през септември делът на хората без работа в ЕС е най-нисък от септември 2009 г. От всички 22.6 милиона безработни в ЕС, над 17.3 милиона са в еврозоната. Традиционно най-ниска е безработицата в Германия (4.5%), следвана от Чехия (4.8%) и Малта (5.1%). Най-много хора без работа са в Гърция (25%) и Испания (21.6%). Младежката безработица в ЕС е 20.1 на сто през септември, а в еврозоната – 22.1%. Проблемът остава най-сериозен за Гърция, Испания, Италия и Хърватия, където младите до 25 години без работа са над 40%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010