Министерството на финансите предвижда, че икономическият растеж през тази година ще достигне 2 на сто вместо планираните 0.8% в закона за бюджета. Прогнозата му е, че растежът ще се ускори до 2.1% през 2016 г., 2.5 % през 2017 г. и и 2.7% през 2018 г. Това е записано в проектобюджета за догодина и актуализираната средносрочна прогноза до 2018 г., публикувани на сайта на Министерството на финансите.Законът изисква до края на седмицата проектобюджетът за догодина да бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание най-късно в петък. Според проектодокумента бюджетният дефицит през 2016 г. ще е 2% от БВП и ще намалява през следващите две години с по 0.5 процентни пункта до съответно  1.4% от БВП и 1.0 % от БВПпрез 2017 и 2018 г.По-благоприятната от очакваното външна среда и по-високото вътрешно търсене са основни фактори за съществено по-високо спрямо планираното увеличение на износа и вноса на стоки и услуги, е оценката на министерството за изпълнението на бюджета за тази година.  Ведомството на Владислав Горанов очаква вътрешното търсене да се запази на сегашното равнище, а инвестициите да нарастват по-ускорено.Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план, се посочва в документа.За периода 2016-2018 г. не се очакват значителни промени в основните данъци и ставки, с изключение на някои конкретни законодателни промени при акцизите, произтичащи от необходимостта от достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения преходен период (облагането при цигарите и горивата, използвани за отопление), които ще окажат положителен ефект върху приходите. В областта на данъчната политика се запазва целта към поддържане на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.  Осигурителната политика предвижда да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2016 г., като за 2017 и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО с по един процентен пункт. В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е записано,че минималната работна заплата (МРЗ) ще се увеличи от 1 януари 2016 г. на 420 лв., от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и ще остане на същото ниво до 2018 г. Планира се от 1 юли 2016 г. пенсиите да бъдат индексирани с 2.5%, година по-късно с 2.7%, а през 2018 г. - с 2.8%. Едновременно с това ще нараства и тежестта на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите с по 0.03 пункта годишно. Спазено е изискването средствата за отбрана за следващата година да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора на отбраната в съответствие с решението на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента от 27 април 2015 г., се казва в документа. Преди дни президентът Росен Плевнелиев предупреди, че ще наложи вето на бюджета, ако парите за отбрана са недостатъчно.   

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010