В Световният ден на учителя - 5 октомври - статистиката за Европа не е оптимистична. Повече от 70% от действащите учители са жени, а повече от една трета са над 50-годишна възраст. Има ясна тенденция на застаряване и липса на диверсификация в професията в цялата европейска общност. Това сочат обобщените данни на Евростат за 2013 г., публикувани специално за Деня на учителя тази година. Около 8.3 милиона души в ЕС са заети в сферата на образованието - от възпитателите в детски градини до преподавателите във висшите училища. Жените доминират като дял особено много в ранните етапи на образованието като представляват 95% от учителите в предучилищното ниво и 85% в началното. В България, а също и в Чехия, Кипър, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Румъния и Словакия, жените в детските градини и основните училища са над 99%.За сметка на това във висшето образование в ЕС преобладават мъжете - 59% за ЕС и 79% за България. Единствено в Латвия, Литва и Финландия повече жени отколкото мъже преподават в университетите. По-балансирано е и в средното училище, където съотношението жени-мъже е средно две към едно за ЕС, но не и за България, където учителките в гимназиите са три-четвърти.От всички учители в ЕС по-малко от 10% са под 30-годишна възраст, а около 36% са над 50. Най-много учители в предпенсионна възраст са заети в средното и висшето ниво, но за България и други страни тенденцията на застаряване в професията е видима на всички етапи, включително предучилищния и основния.Най-висока е възрастта в Италия с почти две трети от учителите над 50 години. Нашата страна се нарежда втора по застаряване с 47% от учителите в предпенсионна възраст, следвана от Естония (43%), Литва (42%), Швеция и Латвия (41%), Гърция (40%).На другия край на класацията само с 18% възрастни учители е Кипър, след това са Малта с 20%, Люксембург с 21% и Ирландия с 24 на сто. По-рано тази година анализ на КТ "Подкрепа" показа, че учителите в България са намалели и средната им възраст се е увеличила. В детските градини сега средната възраст на възпитателите е 59 години, а на тези в училищата - 57 години. Учителите до 30 години са едва 717 или под 1%, а до няколко години 35% от останалите ще бъдат в пенсионна възраст. Освен това българските учители получават най-ниските заплати измежду колегите си в Европа. В Люксембург учителската заплата е 17 пъти по-висока от българската, а  средното европейско възнаграждение на учителите е около 8 пъти повече от това у нас.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010