Правителството одобри включването и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като консултант на Министерството на финансите по създаването на т. нар. Фонд на фондовете, в който ще се отчислят определени проценти от всяка оперативна програма в новия програмен период 2014-2020 г., за финансов инженеринг за привличане на частен капитал в обществени проекти,  реализирани с европари. Според предишните планове на кабинета тази услуга щеше да се предоставя от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) като за целта на 10 септември бе одобрен проект за споразумение с банката, но след това са били проведени и други преговори с международни финансови институции. В резултат на това част от задачите, за които беше предвидено да се изпълняват от ЕИБ, ще се поемат от ЕБВР, заради което се налага включването им в проекта на споразумение и повторното му одобрение от Министерския съвет преди неговото подписване, обясниха от пресслужбата на кабинета. Споразумението е изготвено на основание сключения на 22 януари 2012 г. Меморандум за разбирателство между българското правителство и ЕИБ за оказване на подкрепа във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз. За мултиплициране на ефекта от европарите правителството реши да създаде Фонд на фондовете и да му избере мениджър за изпълнението на инструментите за финансов инженеринг по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010