България остава на 54-то място по конкурентноспособност в света, сочи годишният доклад на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност, цитиран от БТА. Данните в доклада отразяват резултатите за миналата година. Индексът на България е 4.32 при максимална стойност 7. Експертите посочват, че в периода от 2011 г. до 2014 г. България е прогресирала бързо. През 2011 г. тя е била на 74-то място в общата класация, докато през 2014 г. вече е на 54-то място. Непосредствено преди България в класацията е Румъния. През миналата година Румъния е успяла да дръпне доста, защото бележи ръст от 59-то до 53-то място. България все пак изпреварва няколко други страни от ЕС – Словения, Унгария, Кипър, Словакия, Хърватия и Гърция. България има най-добри позиции при показателите за ефективност на икономиката, който включва висше образование и квалификация, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовите пазари, технологична готовност и размер на пазара. Страната отбелязва отстъпление в показателя “Базисни предпоставки“ за конкурентноспособност. Той включва ефективност на институциите, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование, позицията на България. Там страната е 68-ма, докато през 2013 година е била на 59-то място. България остава назад в класирането за иновативност на икономиката с фактори иновации и зрелост на бизнеса. Тук обаче има значително придвижване напред в сравнение с показателите през миналата година - от 106-то до 94-то място. Факторът, който придвижва България напред в последния доклад, е добрата оценка за технологичната готовност. През миналата година страната е била на 41-во място, докато сега тя преминава на 38-мо място. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са индивидуални интернет потребители (55.5% от населението), брой абонати на широколентов интернет (20.7% и 44-то място в класацията), висока скорост на интернет, брой мобилни абонати (66% от населението и 35-то място). Данните в доклада отразяват и сравнително добрите позиции, свързани с макроикономическата стабилност, но все пак страната ни отстъпва назад - от 36-то до 53-то място. През настоящата година има подобрение на някои макроикономически показатели, което вероятно ще даде по-благоприятно отражение в следващия доклад, посочват от Центъра за икономическо развитие. Сравнително добрите позиции са свързани с държавния дълг като процент от БВП - 26.9 на сто и 27-мо място, нисък бюджетен дефицит, ниво на националните спестявания (21.6% от БВП), ниска инфлация и други. Тревожни обаче остават резултатите за институциите, посочват анализаторите.Това е областта, в която България традиционно показва слаби оценки, но все пак се придвижва от 112-то на 107-мо място. Много негативни са данните за съдебната система и недостатъчната й независимост -116-то място. Друг проблем е фаворизиране на определени фирми при взимане на правителствени решения - 122-ро място, ниско обществено доверие в политиците - 110-та позиция, липса на прозрачност на правителствените решения - 120-то място, бюрократична тежест - 94-то място, сочат данните в доклада. България отстъпва по фактора пазар на труда. Съществуват проблеми, свързани с безработицата, ниска производителност на труда, сериозно подценяване на професионалния мениджмънт, липса на сътрудничество между работодатели и служители. Отново най-ниско оценен е потенциалът на страната да привлича и задържа талантливи млади хора. По този показател България е на 133-то място. Оценката за използване на професионален мениджмънт ни поставя на 118-та позиция. Високо се оценява участието на жените в работната сила, където България заема 34-та позиция. Ниско оценени остават фирмените политики за обучение и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии, отсъствието на желание за делегиране на права на подчинените. Отново най-конкурентоспособна в света е Швейцария. След нея се нареждат Сингапур, САЩ, Германия и Холандия. В първата десетка са още Япония, Хонконг, Финландия, Швеция и Великобритания.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010