За ограничаване употребата на нискокачествени въглища с високо съдържание на пепел и сяра - основна причина за замърсяването на въздуха, работят от Министерството на околната среда и водите. Ведомството въвежда ново изискване - социалните помощи за отопление да се дават за по-качествени и екологични горива. Най-вероятно то ще влезе в сила през следващия отоплителен сезон - 2016-2017 г., обясниха от екоминистерството на семинар за журналисти в Златни пясъци през уикенда, цитирани от БТА.Основен проблем на въздуха у нас са фините прахови частици, за което страната ни има и наказателна процедура за превишения на нормите на замърсяване в 29 общини. Основни източници на замърсяването на въздуха са битовото отопление и транспортът.Според данните на МОСВ над половината от домакинствата се отопляват с твърди горива, а около 20% от тях са на въглища."Опитваме се да въведем изисквания, така че помощите, които държавата дава на определена категория хора, да бъдат щадящи за околната среда", обясни директорът на дирекция "Опазване чистотата на въздуха" в МОСВ Иван Ангелов и уточни, че целта е хората, които се отопляват с въглища, да ползват такива с по-ниско съдържание на сяра и пепел. Така при горене във въздуха ще се отделят по-малко фини прахови частици и други токсични замърсители.Макар да струват повече, те имат по-високо енергийно съдържание, изгарят по-бавно и е нужно по-малко количество, поясни специалистът.За да влезе промяната в сила следващия отоплителен сезон, от Министерството на труда и социалните политики трябва също да направят нужните промени в началото на 2016 г.Изисквания за битовото отопление на всички ползвателиПо въвеждането на изисквания за качеството на твърдите горива за битово отопление за всички ползватели работят експерти от друга междуведомствена група. Те са се срещнали с вносители на по-висококалорични горива, с по-ниско съдържание на пепел и сяра, от които зависят и нивата на фини прахови частици във въздуха. Предстоят няколкомесечни измервания какъв ще е екологичният ефект от горенето им при нашите атмосферни условия. Преди следващия отоплителен сезон трябва да има решение и на тази работна група, обясни експертът от МОСВ.Сухите дърва - по-качествени и по-чисти Водят се разговори с представители на Министерството на земеделието за стимулиране продажбата предимно на сухи, а не мокри дърва. При предварително изсушаване на дървата по естествен път при изгаряне тяхната калоричност се увеличава, а изхвърляните във въздуха фини прахови частици намаляват с над 40%. Това не струва пари, а може да доведе до значително намаление на вредните емисии.5000 лв. глоба за кметове, нехаещи за мръсния въздухЛична санкция до 5000 лева ще може да се налага на кметове, ако не разработват общинска програма за чистота на въздуха или не прилагат заложените в нея мерки. Ще могат да се санкционират и други отговорни длъжностни лица. Това е заложено в промените в Закона за чистота на атмосферния въздух.Проектозаконът ще да бъде разгледан в пленарната зала през следващата седмица, съобщи екоминистърът Ивелина Василева.Чистотата на въздуха в населените места е отговорност на местните власти, те отговарят за контрола над трафика, миене на улиците и за мерки за подобряване на качеството на въздуха, напомни Иван Ангелов и допълва, че влизането в сила на закона ще даде по-големи възможности и на МОСВ да въздейства върху общините.Правомощия на местната власт за по-чист въздухПромените позволяват още поставяне на очистващи филтри на комините на домакинствата, промяна на горивната база в определени райони и определяне на зони с ниски въглеродни емисии – това са някои от новите мерки, които ще могат да прилагат общините, за да овладеят замърсяването на въздуха в общините си.С промените в закона общините ще могат да ограничават влизането на замърсяващи автомобили в някои райони на населените места, да вземат решения за генерална смяна на начина на отопление в тях или определени квартали, да стимулират поставянето на очистващи филтри на комините, където се ползват твърди горива за отопление. Нови средства за подобряване на чистотата на въздуха в страната и подпомагане на общините за справяне с проблема са заложени в нова приоритетна ос на оперативна програма "Околна среда" (2014 - 2020 г.). Общата й стойност е близо 120 млн. лв.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010