НСИ: Доходите нарастват с 17 процента

15 Януари, 2009 - 20:29 - news24.bg - Последните новини от България и света

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272.78 лв. на 320.06 лв. или с 17.3%, съобщи Националният статистически институт.

Работната заплата като основен източник на доход нараства абсолютно и относително за разглеждания период. Абсолютно нараства от 132.04 лв. на 160.79 лв. средно на лице от домакинство или с 21.8%. Относителният й дял нараства от 48.4% на 50.2% или с 1.8 процентни пункта.

Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии. Тези доходи нарастват абсолютно – от 64.42 лв. на 73.33 лв. средно на лице. Относителният им дял в общия доход намалява – от 23.6% на 22.9% или с 0.7 процентни пункта.

Забележително намаляват абсолютно и относително доходите от самостоятелна заетост. През ноември 2007 г. доходите от самостоятелна заетост са 27.67 лв., а през ноември 2008 г. намаляват на 18.15 лв. средно на лице от домакинство или с 34.4%. Техният относителен дял в общия доход намалява от 10.1% на 5.7% или с 4.4 процентни пункта. Други доходи от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително по-малко значение за формирането на общият доход на домакинствата.

Те нарастват – от 5.92 лв. на 9.59 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства от 2.2% на 3.0% за разглежданите месеци. Повишава се относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход. Това означава, че намалява влиянието на натуралните доходи при формиране на доходите на домакинството. През ноември 2007 г. делът на паричния доход е 93.7%, а през същият месец на 2008 г. се увеличава на 98.4%. Общият разход на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. е нараства от 257.25 лв. на 288.04 лв. или ...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010