Хората теглят потребителски заем средно от 8100 лв. основно за ремонт на жилището. Той се изплаща средно за 5 години при месечна вноска от 200 лв. Това показват данните на "Райфайзенбанк България" на база анализ на сделките сред собствената й клиентска база към края на юли 2015 г. Малко над една трета (35%) от кредитополучателите посочват, че ще използват финансирането за ремонт на жилището, 21% за обзавеждане, всеки пети за покупка на автомобил, а 15% за бяла и черна техника. По-малка част от клиентите (8%) са отговорили, че целта на кредита е покриване на други задължения по банкови карти, кредити от небанкови финансови институции, заеми от роднини и приятели. Според данните на банката средната сума, която хората теглят като потребителски заем, е 8100 лева със среден срок за погасяване 5 години и средна месечна вноска от около 200 лв. Потребителски кредити се теглят предимно от мъже (61%), при средна възраст на клиентите 39 години, сочат още данните на "Райфайзенбанк". Близо една трета (31%) от кредитоискателите живеят в собствено жилище, като делът на семейните и несемейните е почти изравнен (44% - семейни спрямо 40% - несемейни). Средностатистическият кредитополучател, според наблюденията на банката, живее в София или големите градове (54%), месечният му доход е около 900 лв., и е ползвал поне един кредитен продукт (кредит, овърдрафт или кредитна карта) към момента на кандидатстване за потребителски кредит. "По-ниските лихви, забелязващото се оживление в икономиката, макар и не с темповете, с които ни се иска, доведоха до ръст в потребителското кредитиране, особено в сезона на ремонтите", коментира Мариела Атанасова, директор "Банкиране за граждани" на "Райфайзенбанк". Новите потребителски кредити са се увеличили с 15% за периода януари-юли 2015 г. в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на БНБ. Според анализа както при ипотечното кредитиране, така и при потребителското се наблюдава тенденцията за ръст на дела на кредитите в лева, които вече достигат над 95% от всички нови сделки за потребителски нужди.  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010